Sverige villaägare om privatekonomin 2011

PRESSMEDDELANDE 2010-12-08 Högre ränta skrämmer inte Sveriges villaägare - var tredje fattar beslut om boräntan med magkänslan


15 december förväntas Riksbanken ge ett besked om höjda räntor. Men höjda räntor oroar inte villaägare, trots att många är oförberedda på en höjd boendekostnad. Och när villaägarna fattar beslut om boräntor litar 30 procent av villaägarna mer på sin magkänsla än på råd från banken. Det visar senaste villapanelen där 7 092 villaägare har svarat på frågor om sin privatekonomi.

80 procent av villaägarna oroar sig för faktorer som kan påverka den privata ekonomin. Men det är inte räntan som håller Sveriges villaägare vakna om nätterna, det som oroar är att någon i hushållet ska bli arbetslös, långtidssjukskriven eller att värmepannan eller något annat dyrt i villan ska gå sönder.

– De flesta förväntar sig en höjning av räntan framöver, men många villaägare verkar ta det kallt. Samtidigt ser vi att det finns rätt många ute i stugorna som är dåligt förberedda på höjda boendekostnader – en fjärdedel aldrig har satt sig ner och räknat på hur stor räntehöjning hushållet klarar, och åtta procent saknar sparbuffert, säger Stina Abenius, chefredaktör för Vi i villa.

Magkänslan lika viktigt som råd från banken

Magkänslan är viktig när Sveriges villaägare fattar beslut om bolån, hela 30 procent känner efter med magen när de fattar beslut om räntan. Det är nästan lika många som anser att råd från den egna banken spelar stor roll. Däremot anser få att råd från vänner och släktingar är något att ha.

Fråga: Vad av nedanstående saker som kan påverka din privatekonomi, oroar du dig mest för?

1. Att någon i mitt hushåll blir arbetslös 20 procent
2. Att någon i mitt hushåll blir långtidssjukskriven 18 procent
3. Att värmepannan eller något annat dyrt går sönder 18 procent
4. Att elpriserna går upp 7 procent
5. Att räntan ska stiga 5 procent

Fråga: Vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst överens med hur beslut om bolån fattas i ditt hushåll?

1. Råd från vår bank 37 procent
2. Vår magkänsla 30 procent
3. Beslut fattas av min sambo/maka/make 10 procent
4. Råd i media 5 procent
5. Råd från släktingar 2 procent
6. Råd från vänner 1 procent

Om undersökningen

Totalt har 7 092 villaboende från 20 år och uppåt besvarat undersökningen. Fler siffror hittar du i rapporten som finns att hämta här nedan i PDF-format.

Resultaten kan användas fritt om källan tidningen Vi i Villa anges.

För mer information kontakta:

Stina Abenius, chefredaktör tidningen Vi i Villa
Tfn: 08-731 29 73, 0707-99 79 36

Rapport (pdf)

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar