Jeppe Nybye

10 växter som älskar fuktig jord
växter som trivs i fuktig jord
Trädgård

10 växter som älskar fuktig jord

Allt mer nederbörd väntas på grund av klimatförändringarna. Det ställer nya krav på trädgården. Här är växterna som tål fuktig jord.