Pyssla om trädgården inför vintern

Om du förbereder växterna för bistrare tider är det större chans att de klarar sig till nästa vår. Dags alltså att gå igenom trädgården och bädda in den som tack för den gångna säsongen.


Det finns mycket att ta itu med i trädgården på hösten. Alla vissna växtdelar i trädgårdslanden ska exempelvis rensas bort och läggas på komposten. Jorden i landen ska vändas och ogräset avlägsnas. Det är speciellt viktigt att få bort kvickroten som har en förmåga att sprida sig med rekordfart.

Snagga inte vid sista klippningen

Gräsmattan har förhoppningsvis varit frodigt grön under hela sommaren och när tillväxten börjar avta under senhösten är det dags för en sista klippning.

Öka då klipphöjden något. Om gräset snaggas klarar det kylan sämre. Låter man det å andra sidan stå oklippt, kan det långa gräset bli grogrund för exempelvis svampangrepp vilket kan ge gräsmattan fula kala fläckar. Lagom klipphöjd inför vintern är 4-6 cm. Kratta upp gräsklippet och lägg det på komposten.

Kupa upp jord runt rosornas stammar då klarar de vinterns kyla bättre.

Skydda växterna mot blåst och snö

Bygg skydd av exempelvis masonitskivor till trädgårdens allra ömtåligaste buskar som kanske annars har svårt att klara kyla, blåst och tyngden av snö.

Rosor klarar vintern bättre om du kupar upp jord nertill runt om själva stammarna. Om du har ömtåliga klängrosor, som är på gränsen att klara klimatet där du bor, kan du hjälpa dem ytterligare genom att binda säckväv runt hela plantan. Väven gör att rosorna inte luras att vakna för tidigt på våren vilket annars kan innebära att spirande skott fryser och dör. Granris på marken runt stammarna bäddar in rosorna lite extra.

Perenner som är extra känsliga för fukt, som exempelvis lewisia, bör för det första ha väldränerat under rötterna. För det andra kan det vara en god idé att lägga någonting över själva plantan som skydd mot snö och slask. En tegelpanna eller glasskiva som gillras med hjälp av pinnar kan bli ett effektivt skydd.

Om hösten är regnfattig är det extra viktigt att vattna alla barrväxter och buskar som har blad året om som exempelvis rododendron. Vattna ordentligt och låt växterna bunkra upp vätska inför vintern.

Vattna och täck med löv

Barrträd och buskar, som har blad året om, som exempelvis rododendron, kan behöva extra vatten om hösten varit torr. De här växterna skyddar sig mot kyla genom att avdunsta vatten genom blad och barr. Vattnet som dunstar bort ersätts genom det som växterna suger upp med rötterna. Om marken är stelfrusen får växterna svårt att ersätta vätskeförlusten. Häll på ordentligt med vatten. Täck sedan jorden med löv eller barkmylla, då stannar fukten kvar längre i jorden. Täckmaterialet förhindrar dessutom tjälen att gå för långt ner i marken. Var också noga med att vattna alla nyplanterade växter lite extra så att de hinner rota sig innan det blir tjäle i marken.

Vinterstäda dammen

Dammen behöver ses över innan vintern kommer. Städa bort löv och döda växtdelar. Om dammen är så grund att det är risk för bottenfrysning bör du ta upp känsliga växter och förvara dem inomhus i en hink eller liknande på sval plats. En annan lösning är att lägga i en värmare i dammens botten. Det är också en lämplig åtgärd om dammen innehåller fiskar. Ovanför värmaren bildas ett hål i isen som gör att vattnet syresätts och att giftiga gaser försvinner ur vattnet. Fiskarna kan matas så länge de är pigga. När vattentemperaturen kryper ner under -10oC går de flesta fiskar, som förvaras i dammar, i dvala och ska inte matas. Dammpumpen ska i de flesta fall inte vara igång under vinterhalvåret. Pumpen gör att det kalla ytvattnet dras ner till botten av dammen. Lägg gärna ett nät över dammen om den innehåller fiskar. Fisken blir annars ett lätt byte för måsar och katter innan de kvickar till ordentligt på våren.

Se över växthuset när odlingssäsongen är över. Kontrollera att alla glasrutor är hela och rensa bort skräp från rutskarvarna. Gör också rent växthuset ordentligt på insidan.

Lufta och rensa växthuset

Tänk på att även växthuset behöver en ordentlig genomgång innan vintern. Kontrollera att alla glasskivor är hela och passa på att rensa bort eventuellt skräp som fastnat i rutskarvarna. Om du ska behålla jorden till nästa säsong bör den vattnas igenom ordentligt så att skadliga halter av salter osv. från gödningsmedel dräneras bort. Gör ren alla planteringskärl som använts i växthuset eller ute i trädgården. Tvätta dem med en mild såplösning och skölj noga. Låt takfönster och dörr stå öppna några dagar så att växthuset får lufta ur ordentligt innan det stängs igen för denna gång.

Rensa bland redskapen

Släng de redskap som inte lönar sig att laga så slipper de stå och ta plats under vintern. Rengör de andra redskapen ordentligt. Smörj eventuellt in fria järnytor med lite fett så att de inte rostar. Tänk på var du lägger redskapen. Ingenting är så irriterande som när man full av iver står beredd att sätta igång vårbruket och redskapen inte går att finna. Det är inte heller roligt att hitta dem och konstatera att de är trasiga eller rostiga. Ge gräsklipparen en ordentlig genomgång, se sidan 77, så att den är fräsch och fungerar bra till våren.

Koppla bort vattenslangen från uttaget och häng undan den till nästa säsong. Om slangen får sitta kvar, kopplad till uttaget, under vintern är risken stor för att vattenutkastet fryser. Detta kan i sin tur innebära vattenskador i vägg och angränsande golv. Töm också ur vattentunnor och spannar och ställ dem upp och ner eller ta undan dem för vinterförvaring inomhus.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar