Bygg ett enkelt vindskydd

Skydda terrassen mot blåst med ett praktiskt vindskydd. Här är guiden som visar hur du gör!


Det är som om det finns en lag som säger ”när man bär ut kaffet på terrassen så börjar det blåsa”. Och lagen gäller också om man bara vill läsa tidningen eller lapa lite sol. Alla öppna terrasser är utsatta för blåst.

Men medan andra bara pratar om vädret så gör du något åt det. På ett par arbetsdagar sätter du upp ett enkelt men snyggt vindskydd som detta. Börja med att limma och skruva ihop stolparna och sätt dem i marken. Skjut sedan ner fjällpanel i spåren på stolparnas sidor och avsluta med en överliggare. Gör det själv visar hur du gör.

Material till vindskydd:

34 x 95 mm tryckimpr. hyvlat trä: 

• 4 stolpsidor (X) à 270 cm

22 x 70 mm tryckimpr. hyvlat trä:

• 2 stolpkärnor (Y) till ytterstolpar (A)

22 x 45 mm tryckimpr. hyvlat trä:

• 1 stolpkärna (Z) till mittenstolpen (B)

22 x 120 mm fjällpanel:

• 22 brädor (C) à 180 cm (sågas till)

34 x 120 mm tryckimpr. hyvlat trä: 

• 1 överliggare (D), 390 cm

Dessutom:

  • 4 skruvar med plugg, 6 x 130 mm
  • 4,2 x 55 mm trallskruvar
  • 5 x 100 mm träskruvar
  • PU-lim
  • Utelasyr eller färg
  • Plastbrickor, tjärpapp eller liknande 

Börja med stolparna

För att du ska kunna se ut över vindskyddet när du står upp så ska det vara under cirka 160 cm. Här gör vi det 130 cm högt och 335 cm långt (delat i två fält).

Först ska du tillverka de tre stolparna – och det är enkelt. De två ytterstolparna är likadana och har spår endast på den ena sidan (se den första bilden). Mittenstolpen har spår på två sidor (bild 2). Stolparna görs som en sandwich av två bredare brädor med en smalare i mitten. Då bildas det automatiskt spår.

Den första stolpen fästs på väggen och de andra två i rak linje ut från den. När stolparna limmats ihop grundas och målas allt trä.

1. De två ytterstolparna A limmas och skruvas ihop av två sidor X och en kärna Y. Det är lättast att pensla på limmet så häll upp en skvätt i en skål. Fukta träet lätt och stryk på limmet.

2. Mittenstolpen B limmas och skruvas ihop av två sidor X och en kärna Z, som placeras lika långt från båda sidorna. Spänn ihop stolparna med tvingar innan du drar i en skruv på var 30:e cm.

3 Gräv hål i marken för stolparna. Om det inte finns så många stenar i marken kan du använda jordborr och plintspade. Den senare är bra när hålets sidor ska jämnas till.

4. Den ena ytterstolpen A fästs på väggen. Lägg plastbrickor mellan stolpe och vägg (eller tjärpapp). När stolpen står lodrätt åt alla håll borrar du hål genom den och in i väggen med 6 mm stenborr. Stick in en plugg i väggen och fäst stolpen.

5. Den yttre ytterstolpen A ställs upp. Vi har mätt 335 cm från väggen och satt ett märke på terrassen där stolpens ytterkant ska vara. Stolpen ska stå lodrätt åt alla håll innan sand och grus skyfflas ner i hålet och stampas med en regel.

6. Dags för mittenstolpen B. Bottnen i hålet stampas först så att den är fast och stolpen ställs på lite singel. Några centimeter hit eller dit på djupet har ingen betydelse. Alla stolpar ska kapas när de står stadigt.

En avståndsregel X gör det ätt att justera in mittenstolpen B efter ytterstolpen A. 

7. Mittenstolpen B justeras. Dra en lina mellan ytterstolparna och lägg en bricka mellan stolparna och linan. När mittenstolpen justeras i läge ska det finnas plats för en bricka mellan den och linan. Justera aldrig längs en lina utan brickor.

8. Mittenstolpen B ställs lodrätt åt alla håll. Till detta arbete kan det vara bra att ha en medhjälpare. Skyffla ner grus i hålet och stampa. När du har fyllt på 30–40 cm kollar du att stolpen står exakt. I annat fall ska den justeras.

Fjällpanel till vindskydd

Vindskyddet ska nu förses med brädor och här har vi valt fjällpanel, men du kan välja vilka brädor du vill. Den profilerade sidan vänds här utåt, men det är en smaksak om den ska vara inåt eller utåt.

För att vindskyddet ska bli extra snyggt ska alla brädor sitta vågrätt. Brädorna i det ena fältet ska sitta på samma höjd som de i det andra. För att de inte ska röra sig för mycket i takt med att luftfuktigheten ändras kan du skruva fast dem. Sätt då skruvarna i raka linjer.

Det bästa är om du sätter brädorna 3–5 mm från varandra. Då kan de svälla lite och blåsten filtreras extra bra.

Kapa fjällpanelen så att varje bräda är 2–3 mm kortare än avståndet mellan spåren. 

1. Brädorna C till det första fältet kapas så långa att de lätt kan skjutas ner i spåren. Detta arbete går snabbast om du har en kap- och geringssåg med sågstopp.

Borra snett in 3 cm från underkanten och från kortänden på brädan så kan skruven lätt hitta rätt väg. 

2. Den nedersta brädan C skruvas fast ett par centimeter från marken och absolut vågrätt. Fäst brädan i bägge ändar med en trallskruv.

3. Överför placeringen av brädan till det andra fältet innan du fyller på fler brädor i spåren. Du får en exaktare placering om du mäter från stolpens ovankant till brädan än genom att använda vattenpass tvärs över stolpen.

4. Brädorna C skjuts försiktigt ner i spåren, en i sänder. Håll dem vågrätt så att du inte skadar dem. Den översta brädan väntar vi lite med.


TIPS: Om du fasar av ovankanten längst ut i ändarna så minskas risken för stickor.

5. Kolla att mittenstolpen står lodrätt. Om dina brädor är lite för långa så knuffar du stolpen lätt åt sidan när brädorna skjuts ner i spåren.

6. Den näst översta brädan skruvas fast i bägge stolparna när den ligger vågrätt. Om brädornas täckande bredd är 125 mm ska det nu vara 100 cm mellan underkanten på den understa brädan och den näst översta – om du inte har lagt till luft.

7. Den nedersta brädan C i nästa fält skruvas fast på exakt samma nivå som den nedersta i det första fältet. Justera den efter det märke som sattes i steg 3. Räta upp brädan vågrätt och fäst den i ytterstolpen A.

8. Fyll på med fler brädor i spåren. Vitsen med att skruva fast den nedersta och den näst översta brädan först är att du då kan vara säker på att du har en vågrät ovankant. Vänta med den översta brädan tills stolparna har kortats av.

Överliggare till vindskydd

Det är viktigt att avsluta vindskyddet upptill med en täckande bräda av något slag, så att det inte rinner ner vatten i spåren och skadar kortändarna på de liggande brädorna. Försök hitta en handledare eller liknande bräda med två fasade kanter – eller fasa en bräda med bandslip. När ovansidan är halvrund blir regnvatten inte liggande.

Kapa stolparna

Innan överliggaren läggs på plats ska stolparna kapas. Lägg den översta brädan på plats. Markera på stolparna och ta bort brädan så att du kan såga. Grunda och måla alla sågade ytor innan överliggaren läggs på plats.

1. Stolparna A och B ska kapas i höjd så att ovankanten hamnar i nivå med den översta brädan. Såga vågrätt.


TIPS: För att skydda ovankanten på stolparna när de har målats kan du lägga en bit tjärpapp på dem.

2. Längden på överliggaren D mäter du dig fram till. Lägg den på vindskyddet med en bit tjärpapp mot väggen och sätt ett märke 1 cm från den yttersta stolpen A.

3. Överliggaren D kapas i längd med kap- och geringssågen. Spannen under sågen tar hand om kapade bitar.


TIPS: Har du en handöverfräs kan du fräsa droppspår på undersidan av överliggaren, 5 mm från varje långsida.

4. Förborra i överliggaren D för två skruvar i varje stolpe. Dra därefter fast den med 5 x 100 mm rostfria skruvar. För att det inte ska samlas vatten runt skruvarna kan du klicka ner ett par droppar färg på skruvhuvudena.

5. Om du vill kan du nu måla träet ytterligare en gång. Du kan också fästa samtliga brädor med en skruv i varje ände. Se då till att skruvarna sitter exakt lika högt. Du kan också nöja dig med att fästa endast var tredje eller fjärde bräda.

6. För att det inte ska blåsa in under vindskyddet kan du lägga lite single eller makadam på utsidan av de nedersta brädorna. Då stänker det heller inte upp jord på brädorna när det regnar.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar