Få rätt lutning på terrassen

När du anlägger en terrass är det viktigt att tänka på lutningen så att regnvattnet rinner undan. Här visar vi hur du gör!

När du anlägger en uteplats bör den luta minst 1 centimeter per meter så att regnvatten lätt rinner undan. Detta fall skall förberedas och det gör du alla redan innan du lägger stenarna på plats för hela grusbädden bör slutta.

Om du tar en slang och fyra pinnar till hjälp så kan du tillrättalägga fallet så att den färdiga stenbeläggningen har exakt den lutning du önskar.

Kom ihåg att du inte kan fylla grus i utgrävningen förrän marken har vibrerats.

Gör så här

1. Börja med att knacka ner 4 pinnar i marken cirka 20 cm utanför kanten på den planerade stenterrassen. Pinnarna skall sticka upp minst 1 meter.

2. Häll vatten i klar slang (A), som är fasttejpad i den ena änden på en av pinnarna (B). Gör ett tydligt märke (C) på pinnen och för nu den andra slangänden upp och ner längs en av de andra pinnarna. När vattnet är vid märket (C) håller du slangen stilla och sätter ett märke (D) på stolpen precis i höjd med vattenlinjen. Gör likadant med de sista två pinnarna. Om avståndet mellan pinnarna är stort ber du en medhjälpare kolla den första pinnen.

3. Bestäm lutningen så här: Om avståndet mellan pinnarna är till exempel 4 meter så sätter du ett märke (E) 4 cm under de första märkena (D). Är avståndet 5 meter sätts märket 5 cm nedanför osv. Spänn linor mellan märkena (C) på de innersta pinnarna och (E) på de yttre pinnarna. Nu skall du bestämma på vilken höjd stenarnas ovankant skall hamna. Sätt ett märke (F) på rätt höjd. Mät nu avståndet mellan C och F och lägg till stenens eller plattans tjocklek. Detta avstånd kallar vi G och anger avståndet mellan den övre linan och den färdiga grusbädden. När du vet hur tjock grusbädden skall vara är det bara att sätta igång att gräva. Senare kan du använda måttet G för att kontrollera att grusbädden kommer på rätt nivå.

Viktigt

Låt marken slutta mot en brunn
När uteplatsen ligger precis utanför huset gäller det att få regnvattnet att rinna bort från huset och ut på gräsmattan eller en rabatt. Om det däremot finns en brunn på eller vid terrassen läggs beläggningen naturligtvis med fall mot brunnen. Tänk då på att det skall vara fall från alla sidor mot brunnen.


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar