Keramik på marken

Keramiska plattor kan vara vacker och slitstark markbeläggning. I dag finns det klinkerplattor som går att lägga utomhus. Visst finns det möjligheter, men det gäller att hitta rätt produkt och rätt läggningsmetod.


Markbeläggning av brunrött marktegel från Danmark med måtten 228x112x52 mm.

På gatorna i många svenska städer ligger vackra bruna eller gula keramiska trottoarklinker. Sådana tillverkades i Skåne fram till femtiotalet. Tjockleken är ca fem cm och de ligger stadigt i packad sand. De klarar snö och slask, kärva frostnätter, vägsalt, slitage av intensiv gångtrafik såväl som påhälsningar av sopbilen, tankbilen, snösvängen och andra tunga fordon.

Fram till slutet av sextiotalet tillverkades keramikplattor med tillräcklig tjocklek för läggning direkt på marken i sand. Utvecklingen inom den keramiska industrin har sedan dess lett till att plattorna blivit allt tunnare. Idag finns det knappast någon lämplig typ av klinkerplattor med tillräcklig tjocklek för att ligga stadigt i sand.

Klinkerplattor på betong

Att lägga keramik på underlag av betong på altaner, terrasser och liknande, går däremot alldeles utmärkt men plattorna måste vara frostbeständiga. Som generell rekommendation gäller att plattornas vattenabsorption inte bör vara högre än 0,5 procent, d.v.s. porositeten får inte vara för stor. Fråga på försäljningsstället! Branschens specialistbutiker har kunskap och datablad där vattenabsorptionen
framgår. För vissa klinkerkvalitéer tar leverantören ansvar för frostbeständigheten även för plattor med högra vattenabsorption. Plattorna bör också väljas med hänsyn till halkighet. Det ska vara oglaserade plattor, gärna med en grov struktur på ytan. På underlag av betong läggs klinkerplattorna i cementbunden fästmassa avsedd för utomhusanvändning. Plattorna fogas med cementbunden fogmassa, precis som inomhus. Även fogmassan ska naturligtvis klara utomhusanvändning.

Keramiska plattor på underlag av betong. Först har betongen gjutits direkt på underlag av packad sand med ett dränerande skikt under. Därefter läggs keramiken i fästmassa på betongen och fogas.

Marktegel kan läggas direkt i sand i olika mönster. Tegel är liksom klinkerplattor keramik, d.v.s. bränd lera.

Gjut ett betongunderlag!

På uteplatser och trädgårdsgångar finns ingen betong att lägga klinkerplattor på. Men på underlag av packad sand som ligger på ett dränerande skikt kan den händige gjuta en betongplatta som kan bli
underlag för keramik. Med tanke på betongens krympning och andra rörelser bör den inte gjutas i för stora ytor. Max ca 2 x 2 meter stora
rutor, omgivna av gjutfogar med mellanlägg mot angränsande yta, kan vara lagom.

Klinkerbeläggningen måste naturligtvis avslutas vid dessa fogar så att betongplattorna kan röra sig fritt från varandra. Betongens tjocklek kan vara 7-8 cm och den armeras lämpligen med ett centriskt placerat, glest armeringsnät. Om det finns planer på framtida inbyggnad av ytan till ett inglasat uterum eller liknande är det lämpligt att förse betongplattorna med värmeisolering på undersidan. Jobbet med att gjuta betongplattor på mark bör kanske den ej så byggvane överlåta till fackfolk.

När betongen har fått krympa några månader kan man lägga och foga keramikplattor med cementbundna massor på vanligt sätt. Även här gäller att plattorna inte får vara för porösa, max 0,5 procent vattenabsorption eller högre om leverantören tar ansvar för produkten lagt på detta sätt.

Tegel är också keramik

Men visst finns det andra keramiska produkter än klinkerplattor som går att lägga direkt på marken. Hårdbränt massivtegel förekommer i kvalitéer
som kallas marktegel. Även om inte vattenabsorptionen är så låg som för tätsintrade klinkerplattor fungerar dessa alldeles utmärkt. När teglet ligger i sand dräneras fukten bort och risken för frostskador elimineras. För närvarande finns inga svensktillverkade marktegel men import förekommer bl.a. från Danmark där marktegel är en vanlig typ av markbeläggning.

Teglet läggs kant i kant, precis som andra trädgårdsplattor på underlag av väl packad sättsand. Fin sand borstas sedan diagonalt över de smala
fogarna så att dessa fylls.

Produktinformation

Marktegel finns i byggmaterialhandeln. Vanliga färger är brunt, rött och olika schatteringar av dessa färger. Ungefärligt pris inkl. moms 450-500:- kr/m2.

Klinkerplattor förekommer i mängder av format och färger. Specialföretag för byggkeramik har ofta färdiga ytor i miljöer att titta på.
Ungefärligt pris inkl. moms 400-700:- kr/m2 beroende på format mm. Information om byggkeramik finns på www.bkr.se
 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar