Här är växten som kan döda dig på en kvart

Sprängört är dödligt giftig och kan förväxlas med flera andra växter. Lär dig att känna igen den så du vet vilken växt du bör undvika.


Sprängört, Cicuta virosa, är inte att leka med. Hela växten är giftig och rötterna allra mest, och den är lika dödlig för människor som djur.

Om du behöver röra vid den, använd plasthandskar, och tvätta dig efteråt. Redskapen du använder när du arbetat med den bör också tvättas noggrant efter användning.

Sprängört blad

Sprängört har smala lansettblad som är kraftigt sågkantade.
Foto: Qwert1234, Wikimedia commons

 

Här växer sprängört

Sprängört växer direkt i vattnet vid sjöstränder, vattendrag eller myrar och den sprider sina frön via vattnet. Den växer i nästan hela landet, men är sällsynt i de norra delarna. 

På grund av att den växer på ganska svåråtkomliga platser är det sällsynt att människor och boskap kommer nära den, men risken är större vid torka. Om olyckan är framme och ett djur får i sig växtens gift kommer det att avlida mycket hastigt.

Sprängört frön och rot

Sprängörtens frön och rot där giftet är särskilt koncentrerat.
Foto: Qwert1234, Wikimedia commons

Symtom vid förtäring

Symtomen kommer plötsligt, ofta inom 15–30 minuter, med kraftig salivavsöndring, magsmärtor, kräkningar, diarré, epilepsiliknande kramper, tandgnissling, medvetslöshet och andningsförlamning, enligt Giftinformationscentralen.

sprängört

Den vita blomman är ganska lätt att förväxla med andra vildväxande blommor.
Foto: Istock

 

Kännetecken

  • Du kan känna igen sprängört genom dess lukt. Stjälken och roten har en illaluktande och skarp, kväljande lukt. 

  • Sprängört är 50–130 cm hög och nedre delen av stjälken är ihålig med tvärväggar. 

  • Stjälken innehåller en gulaktig, oljig växtsaft, där gifterna cicutoxin och cicutol är koncentrerade. 

  • Växten i blom liknar en nyårsraket som exploderar med vita stjärnor.
    Den blommar i juni och juli.

  • Växten kan förväxlas med körvel, vildpersilja, hundkex, kirskål, odört, vattenstärka och vattenmärke.

I den här videon kan du se fler bilder av sprängörten, som på engelska kallas water hemlock.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar