Avfallskvarnar – det här behöver du veta

Avfallskvarnar – ett smidigt sätt att sortera matavfallet på, eller dåligt för avloppet? Rörmokaren Hugo Wolgers ger svar!

avfallskvarn

En avfallskvarn är en apparat som installeras under diskbänken och som maler ner dina matrester. Oftast är den ihopkopplad med avloppsnätet, som transporterar matresterna till ett reningsverk, där matresterna separeras från vattnet. Sedan rötas resterna i en rötgaskammare, där biogas utvinns. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta inte uppfyller kraven på separat sopsortering av matavfall om det inte är kopplat till en separat uppsamlingstank. 

Avfallskvarnar har funnits länge i USA, men de senaste åren har även många svenskar börjat mala ner sitt matavfall och låta vatten frakta bort det via avloppssystemet. 

Foto: Insinkerator.

– Länge fanns det ett motstånd mot detta hos kommunerna, då de ansåg att det kunde leda till stopp i avlopp eller högre slitage på avloppsledningarna. Allt fler kommuner insåg dock att det i själva verket kunde leda till mindre miljöpåverkan och sparade pengar. Därför har flera kommuner nu öppnat för privatpersoner att få installera avfallskvarnar, säger Hugo Wolgers, VVS-montör och grundare av Cyklande rörmokaren.

Är det miljövänligt med avfallskvarnar?

Om du inte redan sorterar ditt biologiskt nedbrytningsbara matavfall så är en matavfallskvarn klart bättre för miljön än att slänga matavfallet i soporna. Det går nämligen åt mycket energi till att elda blöta sopor. 

– Det viktigaste är att man sorterar alla sina sopor i så stor utsträckning som möjligt. Därefter kan man börja tänka på vilka processer som bäst tar tillvara det sorterade avfallet. Om man är duktig på att sortera så är det bättre att fortsätta med det än att använda sig av en avfallskvarn, säger Hugo Wolgers, VVS-montör på Cyklande rörmokaren. Men som innehavare av en avfallskvarn kan jag inte förneka hur skönt det är att använda den istället för att samla matavfallet i påsar. För mig har det blivit en sport att ha nära noll avfall som inte sorterats. Och här underlättar ju en avfallskvarn. 

Läs också: Förenkla din sopsortering

Kan alla installera en avfallskvarn?

Nej, vem som helst får inte installera en avfallskvarn. Reglerna varierar mellan olika kommuner, så ta kontakt med din kommun om du är intresserad av att skaffa en. Stockholm är en av de kommuner som är mest positivt inställda. 

– Själva installationen är det bra att låta ett proffs göra, då det är en hel del att tänka på, tipsar Hugo Wolgers.

Avfallskvarn under diskbänk. Foto: Insikerator.

Vad kostar en avfallskvarn?

Priset kan variera beroende på märke och kvalitet, men det brukar röra sig från cirka 4 000 kr och uppåt. De billigare varianterna låter ofta mer än de dyrare.

Så tas matavfallet tillvara i en avfallskvarn

Matavfallet, eller “rötresten som det kallas med en fackterm, från avfallskvarnar kan tas tillvara på flera olika sätt. 

I hushåll är det vanligaste att man kopplar avfallskvarnen direkt till avloppsnätet som skickar det vidare till ett reningsverk. Där tas avfallet om hand och rötas till biogas. Dessutom bildas en näringsrik rötrest. Det är dock viktigt att känna till att denna form att utvinna biogas är mycket mindre effektiv när matavfallet går via spillvattennätet, än när rötresten samlas ihop och fraktas direkt till en biogasanläggning. 

Det beror på att en stor del av kvävet i matavfallet försvinner i reningsprocessen som minskar mängden biogas som kan utvinnas. Förutom kväve försvinner organiska ämnen genom luftningen i reningsprocessen, vilket gör att mindre biogas kan utvinnas. Dessutom kan en nedbrytning i ledningsnätet ske redan innan avloppsvattnet kommer till reningsverket, men hur stor den nedbrytningen kan varierar väldigt mycket och är svår att uppskatta.

Att kvävet försvinner är också viktigt för kvaliteten på rötresten, det är ett viktigt näringsämne som blir kvar om man rötar matavfall på vanligt vis, men som alltså försvinner i reningsprocessen på reningsverket. Dessutom används bara cirka 39% av rötresten efter mat och liknande till jordbruket, medan man använder i princip allt restavfall när det kommer via uppsamlingskärl.

Ett alternativt sätt att ta tillvara resterna är att ha ett separat rörsystem för matavfall som inte är kopplat till det vanliga vattennätet, men där en avvattningstank leder till det vanliga vattennätet – alltså avloppet. Den här lösningen används framför allt. på restauranger och storkök, men finns också i en del flerfamiljshus.

Om experten

Hugo Wolgers är certifierad VVS-montör och grundare av Cyklande rörmokaren som vunnit priset Årets hantverkare 2018 och 2022. Cyklande rörmokaren är det enda cykelburna företaget som har vunnit utmärkelsen. Förutom VVS värnar Hugo mycket om miljö och klimat. Han hyser även ett passionerat intresse för allt som har med design, inredning och bygg att göra!


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar