Stopp för avfallskvarnar kopplade till avloppet

Snart har avfallskvarnar mosat sina sista potatisar i svenska villor. Från och med 2024 måste man samla in matavfallet i en separat behållare istället.

Du som bor i hus och har en avfallskvarn kopplad till avloppet, måste sluta använda den från och med 1 januari 2024, i samband med att ny lagstiftning träder i kraft. Anledningen är ett EU-direktiv som ställer krav på att matavfall sorteras ut separat. Det skapar biogas och biogödsel av högre kvalitet, då matavfallet inte blandas med läkemedel och annat som finns i avloppssystemet.

– Då förbudet träder i kraft behöver villaägare anpassa sig till den nya lagstiftningen. För de allra flesta innebär det att de behöver beställa ett kärl för separat matavfallsinsamling, säger Alexandra Fleetwood, pressansvarig på Stockholm Vatten och Avfall.

Det är den bruna påsen som gäller framöver!

Glesbygd kan undantas

Har du en avfallskvarn kan du välja mellan att låta den sitta kvar utan att använda den, eller ta bort den. De nya reglerna gäller hela landet, men bor man i glesbygd eller i ett isolerat område, kan det finnas undantag från kravet. Har man inte nåtts av information om vad som gäller, är det bra att höra med sin kommun kring detta.

Det händer om man inte följer nya kraven

Om miljöförvaltningen får veta att sortering av matavfall saknas, till exempel genom att renhållaren gjort plockanalyser eller noterat att insamling fattas, kan de komma att inleda ett tillsynsärende.

– Vi kan i det fallet uppmana fastighetsägaren att anordna separat utsortering av matavfall samt fatta beslut om ett föreläggande om uppmaningen inte efterlevs, säger Lena Lausevic vid Miljöförvaltningen i Stockholms stad. 

Lokala skillnader kan dock förekomma och i vissa områden kan det finnas en chans att få dispens om man av särskilda skäl, exempelvis platsbrist, inte kan uppfylla kravet på utsortering.

Det gäller för flerfamiljshus

Fastighetsägare i flerfamiljshus med avfallskvarnar installerade kan undersöka möjligheten att koppla dem till en separat tank ifall de vill ha dem kvar, men för villaägare är det inte ett alternativ. 

– Alla fastigheter har olika förutsättningar, men gemensamt för de flesta är att det är betydligt enklare och mer kostnadseffektivt att beställa ett separat kärl för matavfall. Ett annat alternativ är att använda en av fraktionerna i sopsugen till matavfall om fastigheten har en sådan avfallslösning, säger Alexandra Fleetwood.

Stockholm Vatten och Avfall uppskattar att det enbart i Stockholm finns cirka 22 000 avfallskvarnar, varav 1 000 i en- och tvåfamiljshus. Men det kan finnas ett mörkertal eftersom det inte är någon anmälningsplikt på kvarnarna. Hur många avfallskvarnar som nu kan komma att skrotas i hela landet är därför svårt att säga, men rätt plats att lägga dem på är i alla fall i kärlet för metall på återvinningscentralen.

Läs också: Se upp med sopkärlen i vinter – undvik vanliga missarna!


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar