Så planerar du din trädgård

En bra planering från början sparar både tid och pengar. Det gäller både när man köpt en tomt för att bygga ett hus eller om man flyttar in i en gammal trädgård som behöver restaureras. Här får du trädgårdsarkitektens 10 bästa tips för drömträdgården.


Trädgården är för många ett av våra främsta fritidsintressen och det vi helst ägnar vår lediga tid åt. Men ibland kan det vara svårt att veta hur man skapar sin drömträdgård och i vilken ände man ska börja för att nå sitt mål. Anlägger man trädgården i rätt ordning sparas mycket tid och i slutändan också kostnader.

Det mesta kan man göra själv och en stor del av charmen med trädgård är just att det är ett fritidsintresse som ger oss utlopp för vår kreativitet men också frisk luft och motion. Om man drömmer om en trädgård men känner sig osäker på hur man går tillväga, kan man ta starthjälp av en trädgårdsarkitekt. Då blir det lättare att skapa sin drömträdgård och dyra misstag kan undvikas på vägen dit. Det kan vara när man flyttar in i en gammal trädgård och inte vet var man ska börja, vilka växter som sparas och hur trädgården bäst ska tas tillvara. Starthjälp för trädgårdsplaneringen kan också vara bra om man köper en tomt och ska bygga ett hus.

– Om man anlitar hjälp får man ut det mesta av sin tomt och kan bättre förverkliga sina idéer. Man vet ofta vad man vill men har svårt att få till det, säger Karin Janrik som arbetar som trädgårdsarkitekt både för privata och offentliga trädgårdar.

Karin berättar att många är för ivriga i början och gör saker i fel ordning. Man anlägger ”krusidullerna” först och missar ofta det tråkigare underarbetet.

Hur man planerar trädgården styrs av hur mycket tid man vill lägga ner på trädgårdsskötsel. En köksträdgård med välansade buxbomshäckar passar bättre för trädgårdsentusiasten än för barnfamiljen som reser bort på semester mitt i sommaren. Använd olika marktäckare på ställen där man inte går som här mellan trampstenarna i slänten. Gräs blir bättre på plana, soliga ytor där det är viktigt att marken tål slitage.

Läsa av omgivningen

För att få en trivsam, lättskött och väl planerad trädgård är det vissa saker man måste ta hänsyn till. Det är inte bara hur tomten och dess förutsättningar ser ut utan också vem man själv är.

Karin förklarar att man bör titta på omgivningarna, om tomten ligger på gammal åkermark eller en bergssluttning, men också vad som växer bra på granntomter. Det ger en fingervisning om vilka växter som kommer att trivas bäst. Att se vilka ogräs som trivs är en bra indikator på jordmån. Man ska inte bara ta hänsyn till husets stil utan också på hela områdets karaktär.

Planera din trädgård

En dispositionsplan över trädgården visar hur de olika ytorna fungerar tillsammans, deras funktion och blivande karaktär.
1. Syrén   2. Björk   3. Mahonia   4. Slänt naturmark   5. Grus p-plats
6. Plantering med året runt intresse   7. Trollhassel   8. Murad stenmur 9. Skuggplantering perenner   10. Doftolvon   11. Körsbär   12. Prydnadsgräs 13. Terrass natursten   14. Spaljé med klematis   15. Klockbuske   16. Murad stenmur   17. Grus p-plats   18. Björk   19. Ek   20. Perenner marktäckande 21. Ek   22. Syrénhäck friväxande   23. Ungersk syrén   24. Lökar  25. Annueller   26. Stenterrasser höjd 300 mm   27. Buskros   28. Amelanchier   29. Planterad naturstensmur höjd 300-1300 mm   30. Trädgårdsland tillförd jord   31. Bef. slänt naturmark   32. Körsbär   33. Fläder   34. Drivbänk   35. Druvfläder   36. Bef. stenblock med kaprifol   37. Perenner, lökar   38. Trädgårdsupplag   39. Kompost   40. Druvfläder   41. Björk   42. Naturmark, äng, lökar

Tydliga funktioner

Vad trädgården kan innehålla beror på om man är en barnfamilj eller kanske en samlare som har trädgården som sitt främsta fritidsintresse. För att en trädgård ska kännas trivsam men också smakfull bör den innehålla klara funktioner och att man skapar olika rum.

– Det kan vara en snygg och välkomnande entré, en eller flera sittplatser allt eftersom solen flyttar sig under dagen. Trädgården bör också ha tydliga väggar och om möjligt ett tak som ger rumslighet, säger hon.

Karin förklarar att man också ska tänka på att man en stor del av året är inomhus och tittar ut över trädgården. Då kan man planera tomten så att den ser fin ut också från köksbänken. Bra exempel är en oval gräsmatta som blickfång omgiven av planteringar eller en strategiskt placerad belysning i trädgården.

Planera din trädgård. Ibland räcker det att lägga krutet på en del av trädgården. Att ha en välkomnande entré gör mycket för trädgården som helhet. Det ger inte bara ett bra första intryck utan det är också något man passerar varje dag. Illustrationer Karin Janrik
1. Marktäckare   2. Pipranka   3. Stor gatsten som fris mot hus
4. Kullersten   5. Nedsänkt galvat galler   6. Små gatsten i granit
7. Blåsippor, taklök mm som marktäckare   8. Spaljé kring soptunnan
9. Gräsyta   10. Stor gatsten i granit

Läs mer: 

Läs mer: Skapa den perfekta häcken 

Anlita expert

Mycket kan man göra själv men ibland blir det bättre att ta hjälp av en sakkunnig innan man börjar, särskilt om det krävs bygglov för att förverkliga trädgårdsdrömmarna. Kanske behöver man höja marken i en del av trädgården med stöd av murar, kanske vill man ha ett insynsskyddande plank eller bygga ett stort upphöjt soldäck. Sådana projekt kan både behöva bygglov och experthjälp för bästa resultat.

– Helhetsgrepp och struktur är viktigt. När grundarbetet är gjort kan man göra planteringarna själv, säger Karin.

Stora prydnadsgräs är vackra som blickfång. På sensommaren pryds de av eleganta blomvippor. Kombinera gärna växter med olika struktur. Här sticker en ormbunke upp ur en matta av ramslök.

Trädgårdsarkitetens tio bästa tips

1. Ta hänsyn till de naturliga förutsättningarna din tomt har. På en tomt i en tallskog trivs andra växter än på gammal åkermark. För att få bästa resultat måste man jämka sina önskemål med verklighetens förutsättningar.

2. Fundera över dina egna och familjens behov. Vad trädgården ska användas till. Ska den bara vara till rekreation eller till odling av grönsaker, frukt och bär.

3. Tänk också på hur mycket tid du vill lägga ner för sköta trädgården. För den med hängivet intresse för trädgård finns inget tak.

4. Planera för hela säsongen. Om man är hemma hela sommaren bör trädgården planeras så att den inte bara blommar som bäst just då. Annars planerar man så att det blommar som vackrast den tid man är hemma. Tänk tidig vår, blad och växtstruktur, och naturligtvis höstfägring såväl som vinterns siluetter.

5. Rita och rita igen. Gör en skiss där du ritar in vad som redan finns samt de olika saker som du önskar i din trädgård. Prova att flytta runt de olika delarna på olika sätt. När du är nöjd går du ut i trädgården och markerar de olika platserna. Använd gärna en vattenslang. Då blir det lättare att känna av de olika ytorna, om uteplatsens storlek blir bra eller att gångens kurva blir både vacker och bekväm. Sätt pinnar där du tänkt dig ett träd. Titta och känn efter.

6. Använd gärna marktäckare. Det gör trädgården mer lättarbetad och ger den ett naturligare intryck. Marktäckare är särskilt bra på platser där gräset inte trivs eller kan vara svårklippt. Det kan vara i slänter eller på skuggiga platser under buskar och träd i de ”lurvigare” partierna i trädgårdens ytterkant.

7. Skapa rumslighet i trädgården. Det kan räcka med ett golv men blir mer påtagligt genom väggar och tak. Taket kan vara ett träd eller en pergola. Låt gärna häckar, plank eller buskage dela in trädgården i flera rum, gärna med olika funktioner och uttryck.

8. En välkomnande entré gör mycket för helhetsintrycket. Det är också en plats man passerar varje dag. Det är här man upptäcker de första vårlökarna. En omsorgsfullt planerad och vackert stensatt gång förhöjer intrycket för lång tid framöver.

9. Ta hänsyn till din egen ekonomi. Är den begränsad kan man anlägga trädgården i flera etapper som inte känns lika mycket i plånboken.

10. Ta hjälp av en trädgårdsarkitekt när du har klara önskemål och åsikter om hur din drömträdgård ska se ut men inte själv kommer vidare.

Läs mer: Vill du odla runt poolen? Här är expertens bästa tips! 

Så arbetar en trädgårdsarkitekt

När man tar hjälp av en trädgårdsarkitekt kan man få hjälp i tre olika nivåer. Vilken nivå man väljer beror på hur mycket hjälp man behöver och hur stor plånbok man har.

1. Konsultation på plats
Då tittar man på omgivningarna, husets karaktär med utgångspunkt från tomtkarta, egna önskemål och funderingar – gärna med stöd av bilder som illustrerar din stil. Man betalar för den muntliga information man får vid besöket. Det brukar vara konkreta förslag på växttyp, markbeläggning, grovplanering av ny tomt eller skötsel/upprustning av en äldre trädgård. Det brukar ta 1-4,5 timmar.

2. Dispositionsplan
Man får en plan ritad över trädgården som renritas och förstoras. Planen innehåller övergripande strukturer som stenläggningar, sittplatser, rumsbildare som häckar och spaljéer och planteringar (utan växtlistor). När strukturen och helheten är framtagen kan man göra planteringen själv. Man kan också få en plan över en särskild del av tomten. Då får man en mer detaljerad ritning på plantering med växtlista.

3. Helhetslösning — ritning för anläggare eller att utföra själv
Den här är en ritning över hela tomten som sedan blir ett underlag för anläggare. Det är en skalenlig ritning med valda växter och deras placering, materialval, belysning men det kan också vara detaljritningar på beläggningar och snickerier. Man får ritningen presenterad och hur arbetet sedan ska genomföras. Här får man också med växtlistor med antal plantor av varje växt.

Så mycket kostar det
Räkna med att det brukar kosta cirka 700 kronor i timmen (exklusive resa) för ett hembesök med konsultation. En helhetslösning kan kosta från 15 000 kronor och uppåt. Naturligtvis varierar priserna mellan olika trädgårdsarkitekter.

Här hittar jag planeringshjälp:
Titta efter landskapsarkitekter/trädgårdsarkitekter under gula sidorna.

Riksförbundet svensk trädgård har förteckning över trädgårdsdesigner från norr till söder på sin hemsida www.tradgard.org

Lästips
Planera din trädgård av Susanna Rosén och Helena Tovås Persson, Prisma 2005.

 

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar