Slänten – bästa stället i trädgården

Har du en slänttomt är du lyckligt lottad. Glöm att det skulle vara problemområdet i trädgården – tvärtom kan slänten ge karaktär och det där lilla extra som får förbipasserande att stanna upp och beundra din trädgård. Vår trädgårdsexpert Ylva Landerholm ger här goda råd till alla med slänt.


Förr i tiden byggde man sina hus på kullar för att skona ängs- och åkermarken runt omkring. Dessutom är högre belägen mark är bättre ur grundläggnings- och fuktsynpunkt. I dag gör vi konstlade slänter för att skapa insynsskydd eller för att få avstånd till exempelvis en väg. Man strävar alltid efter så plana ytor som möjligt på ett bygge och lutar tomten fylls den ut och en slänt skapas. Många upplever att slänten är ett problem oavsett om det är dags att anlägga trädgården eller om det gäller en befintlig, det är svårjobbat att arbeta när marken lutar och man vet helt enkelt inte vad man ska göra med den. Det första du ska bestämma dig för är vilken funktion din slänt har. Är det en gångyta, ett insynsskydd eller en något du har utsikt över från ditt hus?

Vattenglimt gör underverk för din slänt.

En mur är en snygg avslutning på en slänt. Den bör dock aldrig vara högre än 90 cm.

Om din slänt har en gångfunktion, till exempel en trappa eller lagda plattor kan det bli väldigt vackert och funktionellt med belysning, kanske en belysningsbrunn och några träd så att slänten blir en vacker bild i sig.

Bildtext

Har din slänt funktionen av insynsskydd kan du förstärka detta genom att bygga en spaljé med en överliggare in mot tomten (se ill.). Skapa en riktig oas genom att ”klä in” spaljén med växter som har generös blomning hela sommaren.

Är din slänt också en yta som syns från ditt hus är det extra viktigt att den blir så vacker som möjligt. Överst på slänten kan du sätta ett staket eller en smal häck. Detta ramar in slänten och ger en ombonad känsla. Plantera sedan växter som inte behöver så mycket omvårdnad i en vacker kombination, till exempel lagerhägg, tuja, låg tall kombinerat med bergsros och ginnalalönn.

Ylva Landerholm ritar och planerar trädgårdar för privatpersoner över hela Sverige.

Planteringstips

Hur du bäst planerar din slänt beror lite på vilken lutning den har.

Markduk och täckbark gör att ogräset hämmas och skötseln blir enklare.

;Lutning 1:3-1:4

Klä in marken med svart markduk. Skär upp kryss i duken och plantera buskar med cirka 1-1,5 meters mellanrum. Markduken gör att ogräset hämmas och slänten kommer inte att kräva så mycket skötsel.

Några exempel på oömma buskar som inte behöver en ökad mullhalt från fallande löv är spirea, kornell och snöbär. Lägg sedan på bark eller tegelkross som fungerar bra på lutande mark.

Lutning 1:2

Lägg istället för markduk en kokosmatta (finns på byggvaruhus) och spika fast den med träspik. Både matta och spik förmultnar efter cirka sex år. Plantera på samma sätt som vid en flackare lutning.

Fyll på med en lättare sandblandad jord som snabbt blir varm.

Ett tips är att bygga etage av byggtimmer för köksväxtodling eller rosor. Använd inte slipers – dessa innehåller arsenik!

Har du ängsmark runt tomten? Då finns det förmodligen sork som kan ställa till problem för dig. Fräs upp ett land i närheten av slänten med jordfräs – då håller sig förhoppningsvis sorkarna borta.

Vill du stenlägga din slänt använder du först markduk som sedan täcks med sten i olika storlekar, från 5 cm storlek och uppåt. Placera ut belysning – det är effektfullt, funktionellt och ger karaktär till trädgården.

Om du väljer att avsluta slänten med en mur bör den inte vara högre än 90 cm. Det är viktigt att muren byggs rätt. En kallmur som låser sig själv är ett bra alternativ.

Tung lera genererar ogräs. Använd markduk.

Inkarnatklöver med röda toppiga ax är en bra växt att använda när du anlägger din slänt. Den samlar kväve och håller jorden på plats. Den är 2-3-årig och då den försvinner har slänten etablerat sig.

Genom att gräva ner cementrör på höjden skapar du smarta planteringskärl.

Slutet på en slänt kan vara en perfekt plats för en liten bäckfåra.

Gräv in en sittplats i form av en berså i slänten. Plantera växter du tycker om i bersån.

Säg aldrig: Det går inte!

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar