Första hjälpen för växthusodlaren

Ett växthus kan ge sin ägare väldigt mycket glädje. Men det är inte problemfritt att upprätthålla balansen i ett slutet system. Här beskriver vi hur du kan förekomma och åtgärda problemen så att både du och växterna trivs.


Se till att du trivs i växthuset

Att tillbringa mycket tid vid växthuset är bästa receptet mot skadedjur och sjukdomar. Foto: Christer Lundin

Närvaro och tid är den viktigaste förebyggande åtgärden mot växthusproblem. Är du där mycket slipper du också flera utgifter för teknisk utrustning.

Många problem åtgärdas lätt om du upptäcker dem tidigt. Då gäller det att du tycker om att vara i växthuset, att det finns en plats att sitta och njuta. Inred en sådan och ta för vana att gå en runda och titta på varje växt så upptäcker du tidigt om någon mår dåligt.

Lär dig hur växterna trivs bäst

Kunskap om hur varje växt vill ha det och om deras olika känslighet för sjukdomar och skadedjur förebygger många problem. Tomatpollen, t ex, klarar inte temperaturer över 30 grader och gurkor får lätt spinn. Vissa växter vill ha mycket gödsel och vatten medan andra är vana vid motsatta villkor. Tänk på detta innan du börjar odla så att det inte blir för många olika behov att ta hänsyn till i samma slutna system.

Lär dig känna igen symptomen tidigt

Sjukdomar och skadedjur är problem som du kan lära dig upptäcka tidigt. I del två av den här artikeln finns några fakta. Mer kan du hitta i litteraturen och på nätet.

Välj rätt temperatur

Att ha bra temperaturövervakning är också viktigt, särskilt om du inte hinner titta till växthuset så väldigt ofta. Placera termometern och en eventuell termostat, kopplad till en fläkt, bakom en isolerad skiva på ett skuggigt ställe i växthuset.

Det finns än mer avancerad övervakningsutrustning, med sändare och mottagare. Mottagaren placeras kanske vid köksfönstret. På den kan du läsa av fuktighet och temperatur i växthuset och ha full kontroll.

Symptomet på ljusbrist är rangliga växter, kvävebrist känns igen på gulnade blad och för torrt eller för varmt är det om växternas blad blir torra och ”brända”.

Odla i kruka

Odlar du i kruka förebygger du problem med sjukdomar och skadedjur som överlever i jorden. Du slipper också arbeten som att djupisolera växthusets grund och att byta odlingsbäddens jord vartannat år. Det är också lättare att anpassa vattningen efter varje växts behov.

Däremot blir jordtemperaturen lätt ojämn i en behållare. På sommaren behövs en skiva med en ljus (reflekterande) sida ut mot solen och på vintern, om du inte har uppvärmning i växthuset, kan rötterna behöva skyddas mot frost. Du kan svepa in krukorna i något värmeisolerande som gamla trasmattor eller tidningar.

Välj bra jord och gödning

Det är viktigt att jorden är porös och innehåller den näring som växten behöver. Att jorden är porös innebär att växten kan bilda ett stort och starkt rotsystem, en förutsättning för att den ska utvecklas väl och bli motståndskraftig mot sjukdomar och andra påfrestningar.

Köpt jord fungerar bra. Banda den gärna med lecakulor och gödsla med naturliga medel efter växternas olika behov.

Har du en egen kompost som fungerar optimalt, dvs kommer upp i en sådan temperatur att oönskade organismer förstörs, kan du med fördel använda mullen därifrån. Gör bara det om du är säker, växthusmiljön är nämligen känsligare för smitta än trädgården i övrigt.

Håll rent

Var noga med hygienen i växthuset för att undvika att skadedjur och svampar överlever. Plocka bort vissna och skadade växtdelar. Tvätta krukor ordentligt innan du planterar nytt. Tvätta också ur själva växthuset mellan säsongerna. Predator tillverkar ett särskilt medel för detta men det går också bra med diskmedel och såpa. Efterskölj noga och se till att inte för mycket medel hamnar i jorden.

Välj resistenta sorter

Av exempelvis tomater finns det sorter som är resistenta mot sjukdomar. Välj sådana när du köper plantor eller frön.

Släpp in ljuset men fläkta bort överskottsvärmen
Växterna behöver solljuset men inte all den värme det alstrar. Vanligtvis sänker man värmen med hjälp av skuggväv eller skuggfärg och automatiska vädringsfönster. Nackdelen med att skugga växthuset är att en del av det värdefulla ljuset försvinner.

Bättre men mer resurskrävande är det att använda en kombination av fläktar och vädringsluckor. En avancerad modell är att låta en fläkt föra den varma höga luften ner mot marken medan en annan suger ut varm luft när temperaturen är så hög att den första inte räcker till.

Skydda mot kyla

Om du övervintrar frostkänsliga växter behövs en sk frostvakt som automatiskt sätts på om temperaturen blir för låg. Mer avancerade värmesystem kan du förstås också ha, beroende på vad du vill använda växthuset till. Om växthuset placeras mot en husvägg fungerar huset som extra värmemagasin.

En metod som kan användas för att jämna ut dygnstemperaturen är att en högt placerad fläkt som pumpar ner den varma luften genom rör till markbädden. Då lagras värmen i marken till natten.

Extraljus på våren

Förodlar du tidigt behövs en extralampa över småkrukorna.

Vattna rätt

Det är viktigt att vattna rätt för att alla växter ska må bra.

Det är tungt att släpa in allt det vatten som behövs varje dag i ett växthus. En metod som underlättar är att använda ett automatiskt droppbevattningssystem Det är dock inte problemfritt, framför allt behövs en inkörningsperiod för att doseringen ska fungera. Dessutom är vattnet kallt, precis som om du använder trädgårdsslangen.

Om du inte har så många växter kan du använda vattenkanna som du fyller från en tunna som du låter stå i växthuset. Vattnet i tunnan bli tempererat och tunnan hjälper till att jämna ut temperaturen i växthuset.

En annan metod är att ställa krukorna i ett tråg med vatten. Då behöver du inte vattna så ofta. Lägg då torv längst ner i krukorna så att jorden inte blir för våt. Den metoden passar inte för kaktusar och andra växter som inte vill ha så mycket vatten. Frösådder kan stå på en fuktig fibermatta.

I växthuset finns det också mycket fuktighet i luften, något som är välgörande för växterna men tyvärr också för svampar. Det gäller att försöka hålla balansen mellan en för låg luftfuktighet som gör att t ex spinn trivs och en för hög som gynnar svamptillväxt. Använd fläktar eller vädra för att få bort överskottet. Ta också bort skadade och döda växtdelar regelbundet; i dem trivs svampen.

Så här blir du av med problemen i växthuset:

Bladlöss

Bladlöss sitter ofta tätt tillsammans i skottspetsar och suger näring ur växten. Dessutom lämnar de efter sig en spillning, sk honungsdagg, som är grogrund för svampar. Bladlöss sprider även virus. Lössen har olika färg beroende på art. Eftersom bladlöss sprids så snabbt är det viktigt att upptäcka dem tidigt.

Med lite tålamod går det att bekämpa bladlöss med täta besprutningar av kallt vatten eller såplösning. Biologiskt bekämpas de med en parasitstekel och/eller med gallmyggan.

Bakterier

Bakteriesjukdomar som rotkräfta på exempelvis pelargon är det ingenting att göra åt annat än att bränna angripna plantor, tvätta krukan och byta jord.

Virus

Virus kan yttra sig på olika sätt. De kan ge fläckar och ränder på bladen eller orsaka missbildningar. Löss och trips kan sprida virus. Den bästa förebyggande åtgärden är därför att bekämpa skadedjur tidigt. Liksom vid bakterieangrepp saknas botemedel.
 

Spinn

Spinn känns igen på att de väver nät och gör bladen gulprickiga. Spinn trivs i låg luftfuktighet. För att bekämpa dem kan man prova med såplösning, regelbunden duschning och, om det inte fungerar, beställa rovkvalster.

Trips

Trips lämnar efter sig ljusa prickar eller fläckar på blad och blommor. De sprider också virus. Prova med såplösning eller beställ rovkvalster eller näbbstinkfly.

Vita flygare

Vita flygare sitter under bladen och flyger upp när man stöter till växten. Liksom bladlössens är deras avföring välkommen näring för svampar. Bekämpa med såplösning eller beställ biologisk bekämpning.

Sniglar

Om det har kommit in sniglar i växthuset kan du plocka dem för hand och klippa itu dem (trampa inte ihjäl dem, då sprids äggen). Djur som gärna hjälper till är paddor. Om du har tur kanske det bor sådana i din trädgård. Då kan du låta dem flytta in i växthuset ett tag. De behöver tillgång till
ett fågelbad eller liknande.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar