Krönika: Så fungerar rot-avdraget

Den 8 december förra året kom regeringen med besked om att vi skulle få tillbaka hälften av arbetskostnaden för hantverksarbete på villan. Det lät enkelt och bra. Först nu har det kommit detaljer som gör detta rot-avdrag mycket krångligt.

renovera


Du tror kanske att allt arbete för villan eller fritidshuset ger rot-avdrag. Så är det inte. Titta i listan nedan så ser du att det är mycket som inte ger något rot-avdrag.

Bygger du till så måste bygget hänga ihop med villan. Om du bygger en carport ger arbetet rot-avdrag om carporten byggs ihop med huset, men inte om den är fristående. Att bygga en ny friggebod ger inget rot-avdrag, men bygger du om en friggebod som du redan har blir det rot-avdrag för arbetet.

Trädgårdsarbete ger inget rot-avdrag, fast om du anlitar någon för att klippa häcken kan du få avdrag för hushållsnära tjänster, som nu har samma regler som rot-avdraget. Byråkratin och krånglet blir ännu värre om det gäller en bostadsrätt, eftersom själva föreningen inte får rot-avdrag. Om fönstrena i ett sådant hus ska målas blir det rot-avdrag endast för målningen på insidan, men inte för utsidan.

För att överhuvudtaget få rot-avdrag måste dessa krav vara uppfyllda:

– Rot-avdrag ges endast till arbetskostnad, inte material, kostnad för maskiner eller resor.
– Du måste vara delägare i villan, fritidshuset eller bostadsrätten, men det spelar ingen roll hur stor del du äger.
– Rot-avdraget gäller per person och inte per bostad. Det blir rot-avdrag och avdrag för hushållsnära tjänster på högst 50 000 kronor sammanlagt per år och person (perioden från 8 till 31 december 2008 räknas in i år 2009).
– Den du anlitar måste ha F-skattsedel, – något du i övrigt alltid bör kontrollera.

För arbete som utförs innan 1 juli i år måste du själv i efterhand ansöka om skattereduktion på en särskild blankett. Rot-avdraget dras sedan av från skatten i den deklaration som du gör nästa år.

För arbete som utförs efter 1 juli i år får du kostnadsminskningen av hantverkaren direkt när du betalar fakturan.

Hantverkaren får sedan ansöka hos Skatteverket om att få den skattesubvention som du fått. Rot-avdraget finns med så småningom i din deklaration, men pengarna har du ju redan fått ut via fakturan. I samband med denna förändring den 1 juli ändras reglerna så att rot-avdrag inte ges under de första fem åren efter det att ett småhus byggts.

Så räknar man

Du och din make har renoverat villans kök och badrum för totalt 180 000 kronor, och betalat hälften vardera. 80 000 kronor är arbetskostnad. Rot-avdrag: 40 000 kronor.
Samma år har ni målat om ert gemensamma fritidshus för 80 000 kronor, som du ensam betalat. 60 000 kronor är arbetskostnad. Rot-avdrag: 30 000 kronor.

Du är berättigad till maximalt rot-avdrag, 50 000 kronor (20 000 kronor + 30 000 kronor), medan din make får 20 000 kronor. Här kan du se de vanligast jobben som ger eller inte ger rot-avdrag. Hela listan hittar du på www.skatteverket.se

Detta ger rot-avdrag för arbetskostnaden

 • Altanbygge, om altanen är sammanbyggd med huset.
 • Badrumsrenovering.
 • Brunnsborrning för bergvärme eller vatten.
 • Dräneringsarbete.
 • Fritidshus. Samma regler som för permanentvilla.
 • Köksrenovering.
 • Markiser och persienner.
 • Målningsarbete.
 • Nedgrävning av jordvärme, vatten, bredbandsledning eller fjärrvärmeledning på tomten.
 • Radonsanering.
 • Servicearbete på maskiner och inventarier.
 • Sotning, dock ej vid obligatorisk sotning och vid funktionskontroll.
 • Utlandsbostad. Samma regler för bostäder inom EU och EES-området som i Sverige.
 • Värmepanna. Installation och byte, men inte service.

Detta ger INTE rot-avdrag

 • Arkitektarbete.
 • Balkong för bostadsrätt.
 • Friggebod, men rot-avdrag om en befintlig byggs om.
 • Försäkringsarbete, när försäkringsbolaget betalat.
 • Garage och carport, om de är fristående, men rot-avdrag om den byggs ihop med huset.
 • Installation av exempelvis tvättmaskin, larm och parabolantenn
 • Komplementbyggnad, men rot-avdrag om en befintlig byggs om.
 • Poolarbete med utomhuspol, men rot-avdrag om poolen ligger inomhus.
 • Skadedjurssanering.
 • Trädgårdsarbete. Att anlägga gräsmatta, trädgårdsgångar och murar.
 • Växthus.

Av Anders Andersson, chefredaktör Driva Eget, ViV nr 5/2009

Tillägg till artikeln:

Många läsare har hört av sig efter artikeln om Rotavdrag på sidan 42 i nr 5/09 av Vi i Villa. Reglerna om vad som ger och inte ger rotavdrag är mycket svårtolkade, också för Skatteverkets personal och artikeln kunde bara ge en kort sammanfattning.

Klicka på länken nedan för att komma till Skatteverkets fullständiga lista över tjänster man kan få rotavdrag för:

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag

När artikeln skrevs ansåg Skatteverket att arbetet med att sätta upp markis inte ger rotavdrag. Men Skatteverket har nu ändrat sig och godtar rotavdrag för att sätta upp markiser.

-Det är inte lätt att tolka lagen på rätt sätt och vi försöker hela tiden göra så stora förenklingar som lagtexten medger. Servicearbete ska inte ge rotavdrag, men ofta när gränsen mellan installation och service är svår att dra ser vi det från den positiva sidan och godtar rotavdrag, säger Pia Blank Thörnros, rättslig expert på Skatteverket.

Av Anders Andersson, den 18 maj 2009

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar