Så får du bättre inomhusluft för allergiker

Vad kan man göra för att förhindra uppkomst av allergier hemma?


Vad händer i kroppen

Inomhus är luften oftast ännu sämre än utomhus. Ventilationen i fyra av fem småhus klarar inte Boverkets normer, och särskilt filtreringen är ofta bedrövlig. Med rökare i familjen, pälsdjur och slarvig städning blir luften riktigt dålig. Också under vinterhalvåret kan en dålig ventilationsanläggning ge problem, därför att stora mängder pollen och andra allergener fastnat i kanalsystemet, och först så småningom lossnar och kommer ut i rumsluften.

Värmeväxlare sägs också vara stora ”allergibovar”. I system med direktelvärme värms kopparrören upp till bortåt 800 grader, pollenkorn som hamnat på dem upphettas, och precis som nar man grillar kött för hårt bränns de sönder och blir till cancerogena gasmolekyler. Också bränt damm är farligt, inte bara illaluktande.

Tidigare talade vi om allt elände som finns i tätortsluften. Men i det här fallet är lantluften värre, där finns mer pollen, sporer och bakterier.

I Sverige tillbringar vi ca 90 % av vår tid inomhus. I Italien, där motsvarande siffra är 60 %, har det nationella forskningsinstitutet för bioarkitektur beräknat att en tredjedel av sjukfrånvaron beror på dåligt inomhusklimat. Det kan vara ännu värre här.

Farorna i luften syns inte, och vi reagerar först när vi börjar bli trötta, få huvudvärk, allergier eller hudbesvär.

Vad kan man göra

Förutom den lindring som allergisprayer, tabletter och cortisonsprutor m m kan ge en allergiker, finns det möjlighet att helt slippa besvären – och att förebygga allergier för den som ännu är frisk. Om du inte bor i ett s k sjukt hus kan lösningen heta luftrenare, en eller flera, beroende på behovet. De rensar bort pollen, dammpartiklar, mögelsporer, bakterier, tobaksrök och lindrar besvären.

Idag finns effektiva luftrenare, som filtrerar bort det allra mesta av föroreningarna. Avskiljningsgraden bör vara över 95 %, även när det gäller partiklar som är så små som 0,3 mikron, d v s 0,3 tusendels mm. Då minskas även effekterna av passiv rökning, mögellukten i fuktskadade hus försvinner och förekomsten av radondöttrar begränsas.

De flesta luftrenare har elektrofilter, som fungerar så, att partiklarna i luften dras in av en fläkt och får en elektrostatisk laddning, varpå de fångas upp på plattor med motsatt elektrisk polaritet. S k HEPA- eller mikrofilter förekommer också. De har ett tjockt fiberskikt, som fångar in och håller kvar partiklarna. Dessa luftrenare brukar dock bullra mer.

Ett bekvämt sätt att hålla reda på de viktiga filterbytena är att anlita det prenumerationssystem, som flera företag i branschen tillhandahåller. Några gånger om året påminns man då om att byta ut förbrukade filter, vilket annars är lätt att glömma, och ger försämrad luftkvalitet som följd.

Placera renaren där du är mest, och där luften är sämst. Det finns snygga modeller, som smälter väl in i de flesta miljöer och tar mycket liten plats. Sätter du den i sovrummet måste den förstås gå mycket tyst för att inte vara irriterande och störa nattsömnen. Luftflödet ska vara åtminstone dubbla rumsvolymen per timme. Har du ett sovrum på 15 m2 är det alltså ca 70 m3 luft som ska renas under den tiden. Kapaciteten varierar i allmänhet mellan 8 och 18 m2 rumsyta. Behöver du mer finns det fabrikat, där du kan fördubbla eller flerfaldiga den genom att koppla ihop två eller flera renare.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar