ANNONS FRÅN EON

Solceller – så enkelt är det att bli självförsörjande

Installera solceller på din villa och producera egen, förnybar el med hjälp av solens energi – en investering som sparar dig många kronor genom sänkta elkostnader. 


Det finns många fördelar med att producera din egen el med hjälp av solceller. Du minskar din påverkan på miljön eftersom du producerar förnybar energi, helt utan utsläpp. Dessutom blir du mindre beroende av priserna på elmarknaden eftersom du i första hand använder den el du producerar själv, och du sänker dina energikostnader.

– Många mäklare är eniga om att du höjer värdet på ditt hem, säger Marie Klingmann, expert på solceller, Eon.

Solceller fungerar som så att när solljuset faller på solcellen skapas en elektrisk spänning i form av likström mellan cellens fram- och baksida. Med hjälp av en växelriktare som omvandlar energin till växelström blir det sedan möjligt att använda sin egenproducerade el i hemmet.

Passar alla tak

Du kan montera solpaneler på din villa oavsett hur ditt tak ser ut, även om vissa typer kräver lite extra arbete. Om du exempelvis har ett platt tak behövs en ställning så att de hamnar i en bra vinkel mot solen.

Innan du installerar solceller bör du kontrollera med din kommun om det krävs bygglov för din fastighet, det kan nämligen skilja sig från kommun till kommun. När du väl har det tillstånd som krävs är det bara att sätta upp panelerna.

– Att komma igång med våra solceller går både snabbt och är enkelt. Vi kan ordna allt, från planering till färdig installation. Efter att du skrivit på avtalet om solceller med oss bokar vi in en tid för montering av solpaneler. Vi levererar solpanelerna, monterar byggställning och kopplar in elen. Därefter kommer elnätsbolaget och byter din elmätare. Sedan är du igång. Vi hjälper givetvis till med att söka investeringsbidraget, säger Marie Klingmann. 

Klicka här för att läsa mer om solceller hos Eon. 

Producerar el året om 

Kostnaden för att installera solceller beror på hur stort tak du har. Ett tak på 20 kvm rymmer tolv solpaneler. De kan producera över 3 100 kWh per år. Det motsvarar ungefär halva ditt behov av hushållsel. Under dygnets ljusa timmar framställer solceller el som sedan i sin tur värmer upp ditt hus. Elen produceras året om, även om det såklart är färre soltimmar under vinterhalvåret.

– Vi brukar säga att ett realistiskt och bra mål är att bli självförsörjande med hushållsel under årets sommarmånader, säger Marie Klingmann.

Elöverskottet kan du sälja 

När du installerar en solcellsanläggning har du under perioder en överskottsproduktion av el – det vill säga att du producerar mer än du förbrukar – som skickas ut på elnätet. Ett batteri kopplat till solcellsanläggningen gör att du kan lagra en del av detta överskott och istället använda överskottselen själv efter att solen gått ner. På så vis ökar du din egenanvändning av din egenproducerade el och minskar ytterligare beroendet av att köpa el från elnätet, jämfört om du enbart installerar solceller. Den el du inte använder kan du tjäna pengar på. Sälj ditt elöverskott och handla med elcertifikat och ursprungsgarantier.

Lätt att underhålla

Skötseln av solpanelerna är enkel – solceller är i princip underhållsfria. Vårt klimat bjuder på tillräckligt mycket regn som spolar bort den smuts som blir. 

Marie Klingmann, expert på solceller, Eon.

 

5 energifyllda fakta 

1. Du kan göra rot-avdrag.

Som privatperson kan du göra ROT-avdrag för 30 procent av dina montage- och installationskostnader. Avdraget kan utnyttjas om du äger ditt hus och det är äldre än fem år. 

2. Du kommer igång snabbt

Från beställning till färdig installation tar det ungefär sex veckor under vår och sommar. Under höst och vinter bör du, på grund av väderförhållanden, räkna med upp till åtta veckor. 

3. Du kan få solcellsbidrag

Sedan 2009 finns det statliga bidrag för solcellsinvesteringar. Du får ett investeringsbidrag på 20 procent av totalkostnaden för installationen. 

4. Du kan få skattereduktion

Som så kallad mikroproducent (småskalig egenproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 100 ampere och en produktionseffekt upp till 43,5 KWh) kan du sedan 1 januari 2015 få skattereduktion med 60 öre/KWh för den överskottsenergi du matar ut i nätet. Skattereduktion ges inte för fler kilowattimmar än du köper in och för maximalt 30 000 KWh per år. 

5. Solceller vs solfångare

Skillnaden är att solceller omvandlar solenergi till el medan solfångare producerar värmeenergi. 

 

”Funkar det med solceller i Sverige?”

Hej! Jag funderar på att installera solceller, men undrar om det verkligen fungerar i Sverige med tanke på hur få soltimmar vi har under året? Vad händer med solcellerna när snön lägger sig på taket? 

Carl-Johan, Örebro

Magnus Fast, produktutvecklare Eon Sverige, svarar:

Hej, Carl-Johan! Solceller fungerar utmärkt i Sverige, vi har faktiskt väldigt bra förutsättningar. En enkel tumregel jag själv använder mig av är att 1 kW installerad effekt (motsvarar 3,5 paneler) ungefär ger 1000 kWh per år. Detta varierar såklart men ger en ungefärlig uppskattning. Angående snön så är det inget större problem eftersom den största delen av produktionen sker under vår, sommar och höst. En annan aspekt som inte ska bortses ifrån är att vårt relativt kalla klimat är en fördel för solceller eftersom det medför bra kylning och därmed ger bättre verkningsgrad.

Vänliga hälsningar, Magnus 

Magnus Fast, produktutvecklare Eon. 

 

Solklara byggnader 

Om du skaffar dig solceller hamnar du i gott sällskap. Här är fem kända platser som alla har solpaneler på taken:

  • Stockholms slott
  • Vita huset, Washington D.C. 
  • Eiffeltornet, Paris
  • Taj Mahal, Indien
  • Burj Khalifa, Dubai

 

Läs mer på eon.se/solceller eller kontakta Solpatrullen på telefonnummer 0771- 22 24 24 så får du svar på dina frågor och full koll på vad som fungerar för just ditt hus. 

Mest lästa artiklar