Energieffektivisera huset – missa inte chansen att söka nya bidraget!

Har du planer på att ansluta huset till fjärrvärme eller skaffa en värmepump? Eller har du nyligen gjort det? Ansök om det nya bidraget för energieffektivisering, det finns pengar att spara. Här reder vi ut vad som gäller!

Har du ett hus som är uppvärmt med el eller gas och vill göra det mer energismart? Missa då inte att ansöka om det nya bidraget för energieffektivisering av småhus, som gäller för bland annat installationer av värmepumpar och anslutning till fjärrvärmenätet.

Så mycket kan du få

Bidraget är som högst 30 000 kr och som lägst 10 000 kr, och betalas för högst 50 procent av materialkostnaderna. Det du söker bidrag för måste alltså ha kostat minst 20 000 kronor. Bidraget söks här via Boverkets hemsida, men det är länsstyrelsen där man bor som handlägger ansökningarna och kan svara på frågor om bidraget.

Kan sökas retroaktivt

Du behöver skicka in ansökan inom fyra månader från att installationen/åtgärderna påbörjades. Undantaget är om installationen genomfördes mellan 8 november 2022 och 15 mars 2023, då har man istället 10 månader på sig. Så gjorde du det under vårvintern i år bör du skynda dig in med ansökan nu. Viktigt att notera är att beställningen av åtgärderna inte får vara gjord före den 8 november 2022.

Så ser bidraget för energieffektivisering av småhus ut

Här svarar Åke Lente vid Enheten för investeringsstöd och kulturmiljö på Länsstyrelsen i Stockholm på frågor om bidraget.

Vilka kan få bidrag för energieffektivisering?

– Det är bara privatpersoner som helt eller delvis äger huset och stadigvarande bor i det småhus där åtgärden vidtas som kan söka stödet. Bidraget gäller alltså inte för fritidshus och enbart för hus som uppvärms med el eller gas, säger Åke Lente.

Vad kan man ansöka om bidrag för?

Bidrag ges för installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem såsom:

  • Anslutning till ett fjärrvärmenät om fjärrvärmen kommer svara för hela husets årliga värmebehov för rumsuppvärmning och tappvarmvatten.
  • Installation av en luft-vatten, bergvärme-, jordvärme-, sjövatten-värmepump eller en frånluftsvärmepump, som uppfyller kraven på god energieffektivitet.
(Bidrag ges ej för produkter som har lägre energimärkning än de två vanligast förekommande energieffektivitetsklasserna inom respektive produktgrupp).
  • Radiatorer eller annat värmedistributionssystem i kombination med någon av ovanstående värmekälla.
  • Installation av en luft-luftvärmepump tillsammans med en a) varmvattenberedare med inbyggd värmepump (värmepumpsberedare) eller b) en anordning för uppvärmning med biobränsle om anordningen är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel.
  • Biobränslepanna (ej braskamin) om anordningen är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel, samt eventuell skorsten.

Hur ser tilläggsbidraget för klimatskärmsåtgärder ut?

Klimatskärmen är husets golv, tak, ytterväggar, fönster och dörrar som utgör gränsen mot omgivningen. Om du beviljas bidrag för tidigare nämnda värmesystemskonvertering kan du även söka bidrag på upp till 30 000 kr (högst 50 procent av materialkostnaderna) för klimatskärmsåtgärder. Det man kan söka bidrag för är:

  • Tilläggsisolering av klimatskärmen, till exempel med lösull på vinden. 
  • Byte av fönster eller dörrar.
  • Tilläggsrutor till befintliga fönster eller dörrar.
  • Vindtätning av klimatskärmen.
  • Bidrag får endast ges om småhusets värde-år är tidigare än år 1990. Vilket värde-år ditt hus har kan du ta reda på via Skatteverkets hemsida.

Hur och när kommer utbetalningen att ske?

– Det är Boverket som verkställer länsstyrelsens beslut om utbetalning. Detta sker för närvarande en gång per vecka. Exempelvis när det gäller Länsstyrelsen i Stockholm, fattas beslut om utbetalning löpande efter det att en ansökan om utbetalning har kommit in. En ansökan om utbetalning ska ha kommit in till länsstyrelsen från sökanden inom sex månader från färdigställandet, eller om färdigställandet har skett före länsstyrelsens preliminära beslut, inom tre månader från beslutsdagen, säger Åke Lente.

Vad händer om pengarna som avsatts för bidraget tar slut?

– I dagsläget är det inget problem med pengarna som är avsatta för stödet. Det är avsatt 1,2 miljarder under åren 2023–2025, säger Åke Lente.

Tänk på att…

… innan du sätter igång med energieffektivisera huset bör du kontakta kommunen för att se om åtgärderna du planerar för är bygglovs- eller anmälningspliktiga.

Mer information om stödet finns att läsa på Boverkets hemsida.

Läs också: VärmepumpsguidenVill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar