Värmepumpsguiden: Minska oron över elpriset – investera nu, spara sen

Villaägare som värmer upp hela huset med direktverkande el kan fortsatt vänta sig höga elräkningar. Bli energismart – se över uppvärmningen. Kan en värmepump passa din villa?

guide till värmepumpar

Bergvärmepump – ger stabil värme

Funktion: För att ta vara på värme från berggrunden borras ett smalt hål på 70–200 meters djup på tomten. Hur djupt beror på olika faktorer. I hålet läggs en kollektorslang som innehåller en vätska som solenergin som lagrats i berget värmer upp. Denna värmer i sin tur husets vattenberedare, vattenburna element och golvvärme.

Fördelar: En mycket effektiv värmepump eftersom temperaturen i berget är relativt jämn året om. Kräver ingen stor tomt och du slipper ha en stor fläkt stående utanför huset. Pumpen, som ställs i källaren, kräver väldigt lite underhåll.

Nackdelar: Dyrast i installation av alla värmepumpar. Kräver tillstånd från kommunen eftersom det kan finnas ledningar m m under marken som kan ta skada av borrningen, så det är inte möjligt överallt.

Prisbild: Borrning och installation: 80 000–160 000 kr. Pump: 50 000–130 000 kr.
Beräknad livslängd: Kollektorslang: 100 år. Pump: 15–20 år.

värmepump

Luft/vattenvärmepump – effektivt i södra Sverige

Funktion: Genom en fläkt som placeras på utsidan av huset samlas värme från uteluften in. Värmeenergin transporteras via ett köldmedium till inomhusdelen, som med hjälp av en kompressor och kondensor överför värmen till husets vattenburna system. Värme kan utvinnas även när utomhustemperaturen sjunkit ner till ca 20 minusgrader, men inte lika effektivt.

Fördelar: Nästan lika energibesparande som bergvärme, fast billigare i installation och kräver inget särskilt tillstånd.

Nackdelar: Ljudet från fläkten kan vara störande, så utomhusdelen bör placeras där den inte stör nattsömn eller grannar. Granska ljudeffektnivån vid köp. Pumpens filter bör rensas regelbundet och fläktens luftintag bör hållas fritt från löv och snö. Vid avfrostning bildas det en hel del vatten som bör ledas bort, genom t ex ett dräneringstråg. Mest lämplig för södra Sverige.

Prisbild: Installation: 30 000–40 000 kr. Pump: 80 000–110 000 kr.
Beräknad livslängd: 15–20 år.

Så mycket kan du spara

Så stor energibesparing kan du som enbart har direktverkande el i dag göra om du kompletterar med värmepump:

  • Bergvärme: 75–80 %.
  • Luft/vattenvärmepump: 70 %.
  • Frånluftsvärmepump: 65 %.
  • Luft/luftvärmepump: Det beror på var du bor. Upp till 60 % för ett hus i Norrland och 76 % i sydligaste Sverige.
spara pengar med värmepump

Frånluftsvärmepump – för hus med mekanisk ventilation

Funktion: Återvinner värmen från inomhusluften och överför den till husets vattenburna sy­­stem, i stället för att den försvinner ut ur huset.

Fördelar: Lägre installationskostnad. Ökar cirkulationen i ventilationssystemet vilket förbättrar inomhusluften. Kräver vanligtvis inga tillstånd eller någon utomhusdel.

Nackdelar: Förutsätter att det finns mekanisk ventilation och ventilationskanaler i huset och passar ej i hus med självdrag. Problem med kalldrag kan förekomma vid tilluftsventiler. Kräver mer underhåll, då filtret behöver rengöras regelbundet och kan behöva bytas varje år. Eftersom inomhusluften är begränsad kan det bli problem för värmen att räcka till när behovet är som störst, och pumpen behöver därför kompletteras med fler värmekällor.

Prisbild: Installationskostnad: 18 000–27 000 kr. Pump: 50 000–130 000 kr.
Beräknad livslängd: 15 år, vid regelbunden service.

Luft/luftvärmepump – för hus med öppen planlösning

Funktion: Hämtar värme från uteluften, via en fläkt på utsidan av huset, och sprider den till inomhusluften via en eller flera inomhusfläktar. Passar bäst för mindre hus med öppen planlösning, där enheterna kan placeras centralt i hemmet och luften kan cirkulera fritt. Ger bäst effekt i södra Sverige p g a varmare klimat. Kan även användas som luftkonditionering på sommaren, men det minskar energibesparingen.

Fördelar: Har det lägsta inköpspriset. Kräver inget tillstånd. Filtertekniken ger renare inomhusluft.

Nackdelar: Ljudet från fläktarna kan upplevas som störande, så granska decibelnivån. Kan inte värma vatten och behöver därför kompletteras med annan energikälla. Du behöver leda bort avrinnande vatten från utomhusdelen under vintern, precis som för luft/vatten-värmepumpen. Kortast beräknad livslängd.

Prisbild: Installation: Ca 10 000 kr. Pump: Från ca 15 000 kr.
Beräknad livslängd: 10–15 år.

Nyhet: Bidrag för värmepumpar

Nu kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering via Boverkets e-tjänst. Bidraget är på högst 30 000 kronor och ges för materialkostnader vid värmesystemsåtgärder, där värmepumpar innefattas.

Ansökan ska ha inkommit inom fyra månader från det att installationen/åtgärderna påbörjades, dock senast den 1 juni 2025. Påbörjades installationen mellan den 8 november 2022 och 15 mars 2023 har du istället tio månader på dig att skicka in ansökan. Läs mer om bidraget här.

Vid installation av värmepump kan du även nyttja rotavdraget och dra av 30 procent av arbetskostnaden.

Läs också: ”Sval temperatur med luftvärmepump?”

Källa: Energimyndigheten, Polarpumpen.


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar