Agnes Wold: ”Här är risken störst att smittas av corona”

Pandemin verkar långt ifrån över och frågorna kring corona är fortfarande många. Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, får många frågor om covid-19 och här är några av hennes svar. 


Läs också: Smittar corona via frukt och grönt från affären?


I en läsarchatt i Expressen svarade Agnes Wold på frågor och klargjorde hon vad hon menar är värsta smitthärden på arbetsplatsen: 

”Värst är alla trånga mötesrum och fikarum på arbetsplatser där folk sitter så nära, så nära.”

Själv menar hon att det är otroligt slappt på många arbetsplatser, just för att man sitter sitter nära varandra i fika- och konferensrum: 

”Man häpnar! Vi vet ju att arbetsplatsen är smittspridningsplats nummer två efter familjen.”

Ett möte på jobbet behöver inte vara farligt bara man verkligen håller avstånd till varandra enligt Agnes Wold: 

”Det är nog inte så farligt för droppsmitta tar sig bara någon meter.”

Trots allt uppmanar Folkhälsomyndigheten på sin hemsida till fortsatt distansarbete under hösten: 

“Vi rekommenderar att så många som möjligt arbetar hemifrån även under hösten. Liksom tidigare gäller att arbete hemifrån ska väljas i samförstånd med arbetsgivaren så att inte verksamheten drabbas av negativa effekter. För arbetsgivaren är det viktigt att arbete hemifrån genomförs med arbetsmiljöaspekter i åtanke.”

Agnes Wold får också frågan om man behöver tvätta matvaror, i synnerhet frysvaror som frågeställaren läst är smittbärande en längre tid:  

”Nej, nej, nej!”, svarar hon på frågan. 

Hon menar vidare att risken för att bli smittad i matbutiken är i stort sett obefintlig så länge man håller avstånd. 

Hon får också frågan om man behöver sprita föremål såsom paket, post i brevlådan, flingpaket, plastinpackad mat och liknande med tanke på att viruset kan överleva på ytor: 

“Om det vore så, att virus på paket och shoppingvagnar etc. skulle infektera oss i någon nämnvärd omfattning, så skulle hela befolkningen haft covid-19 för länge sedan.”

Här får hon medhåll av Folkhälsomyndigheten som skriver på sin hemsida att viruset kan smitta via förorenade ytor, men att risken för det är liten: 

”Viruset kan överföras via förorenade ytor, så kallad indirekt kontaktsmitta men risken för att bli smittad via förorenade ytor bedöms som mindre än via droppsmitta mellan människor.

Det är ännu inte klarlagt hur länge viruset kan överleva på ytor och föremål. Material och förhållanden så som luftfuktighet, temperatur och solljus påverkar hur länge viruset överlever. Fortsatta studier får visa om spridning via ytor och föremål har någon betydelse för spridningen av covid-19.”

Vidare skriver Folkhälsomyndigheten

“Det finns inga uppgifter om att personer har smittats via sedlar eller mynt eller via paket och postförsändelser. Det finns heller inga uppgifter om att personer har smittats genom att ha ätit mat eller druckit vatten. Det är inte heller troligt att covid-19 sprids via bassängvatten eller annat badvatten. 

Coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand mellan människor genom så kallad droppsmitta. Det betyder att smittan överförs till slemhinnorna i ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när en sjuk person hostar eller nyser.” 

Avslutningsvis så gäller samma råd som förut för att minska smittspridningen: 

”Genom att vara noga med att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, hosta och nysa i armvecket, undvika att röra vid ansiktet (ögon, näsa, mun), samt att stanna hemma när man är sjuk kan alla bidra till att minska risken för smittspridning.”, enligt Folkhälsomyndighetens hemsida

Läs också: Smittar coronaviruset via lösgodis?

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar