Bygga uterum – en stor guide

Om du ska bygga ett uterum finns det mycket att tänka på. En av grundarna till webbsidan alltomuterum.com, Michael Bergenstjerna, har tillsammans med andra experter skrivit en hel bok i ämnet. Han hjälper oss nu med sina bästa råd och tips – helt enkelt allt du behöver veta inför bygget.


Ett uterum kan byggas som en tillbyggnad på ditt hus eller som ett fristående uterum i trädgården.  Ett inglasat uterum är en plats där du kan uppleva utemiljön men samtidigt skyddas från väder och vind. Med skjutdörrar eller vikdörrar kan du öppna upp och känna dig ännu närmare naturen. 

Vilka olika typer av uterum finns det?

Det finns olika typer av uterum, för olika typer av nyttjande och önskemål.

– Uterum kan i grova drag delas in i tre kategorier. Enklare uterum som är anpassade för att bara användas på sommaren, vilket oftast är billigast att bygga. Medel-isolerade uterum som förlänger säsongen kallas vår-till-höst uterum. Och sedan finns det vinterbonade uterum som du kan använda året om, men här får du räkna med att kostnaden blir ungefär tre gånger så stor som för ett sommaruterum. Ju bättre isolerade komponenter desto dyrare blir det, säger Michael Bergenstjerna, som är en av grundarna till Alltomuterum.com.

Innan du börjar skissa på ett uterum finns det två viktiga frågor att ställa till dig själv:

– När vill du kunna använda ditt uterum? Det är frågan som alla dina material- och isoleringsval kommer att utgå från. Vill du kunna använda det på våren, hösten och kanske rent av vintern också, eller räcker det med ett härligt uterum för sommardagarna?

– Var vill du ha ditt uterum? Du måste dels tänka på hur mycket sol du vill ha. En placering i söderläge passar dig som är soldyrkare, men tänk då också på att det kan bli väldigt varmt i uterummet när solen ligger på större delen av dagen. Sedan måste du också tänka på varifrån i huset du vill kunna gå ut till ditt uterum, vilket rum som uterummet ska bli anslutet till. Alternativt om du vill att uterummet ska vara helt fristående på tomten.

Här är växterna du ska odla i ditt växthus i sommar!

Vad kostar det att bygga uterum?

Din budget avgör till stor del vilket typ av uterum du kan bygga. Hur du vill utforma uterummet är också en kostnadsfråga. Vill du designa ditt eget uterum kan du behöva hjälp av en arkitekt för att ritningarna ska bli godkända. Vill du kunna öppna upp helt krävs dörrar eller fönster med komplexa konstruktioner, vilket är dyrare än fasta partier. Valen av material är många, och priset för ett uterum kan variera enormt beroende på användningssyftet. Det går att bygga ett uterum för allt från tiotusentals kronor till hundratusentals kronor. Räkna också in inredningen och uterumsmöblerna i din budget.

Bygga uterum själv eller anlita byggmästare?

Det finns olika alternativ för hur du kan skaffa dig ett uterum. En del lägger ut hela, eller delar av, jobbet på en byggmästare. En del väljer att köpa byggsatser där de monterar komponenterna enligt medföljande instruktioner, medan andra tar på sig utmaningen att bygga allt själva.

– Det går att bygga ett uterum på egen hand, men mer eller mindre erfarenhet krävs beroende på om du väljer att göra allt själv eller köper vissa komponenter färdiga. De välisolerade uterummen kräver stor byggvana och då kan det vara bra att ta hjälp av en byggmästare. Det är väldigt viktigt att uterummets alla komponenter, från grund till tak, byggs rätt och med största noggrannhet för ett lyckat och långlivat slutresultat, säger Michael Bergenstjerna.

Fördelarna med att bygga själv är bland annat att det ofta blir billigare och att du kan få ditt uterum som du själv vill ha det. Du har kontroll och bestämmer själv över kvalitet och material. Några nackdelar är att det troligen tar längre tid än om en yrkesman utför jobbet. Det kan också vara svårt att kostnadsberäkna och kan bli dyrare än vad du räknat med. Har du lite byggvana kan det bli fel som kan medföra problem med exempelvis fukt. När du bygger själv får du heller ingen garanti på ditt uterum.

Fördelarna med att köpa en byggsats är att du sparar tid i och med att en stor del av jobbet redan är gjort. Du får också, i de flesta fall, garanti på de komponenter som tillhör byggsatsen. Nackdelarna är att det ofta blir dyrare än om du bygger uterummet själv och du har heller inte lika stora möjligheter att styra över designen. Du ansvarar själv för grunden och får ingen garanti på de delar som inte ingår i byggsatsen. 

Om du bestämmer dig för att anlita byggmästare till att göra hela jobbet är fördelarna att du får garanti på hela bygget och att du slipper engagera dig så mycket. Nackdelarna är att det troligen blir det dyraste alternativet och att handlingar, så som ritningar och specifikationer, måste göras utförliga.

Enkel guide: Så bygger du din egen pergola

Uterummets delar

Grunden till uterum

Att göra grunden noggrant är mycket viktigt för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Är du osäker på grundarbete så borde du anlita en yrkesman. Förutom att den ska isoleras mer eller mindre, beroende på uterumstyp, måste den också göras stadig och rak för att resterande komponenter ska kunna monteras på ett bra sätt. Det finns olika sätt att lägga grunden för ett uterum, och vilket sätt du väljer beror på hur du planerar att använda ditt uterum. De vanligaste grundkonstruktionerna är träbjälklag på nedgrävda plintar, murad eller gjuten stödmur med träbjälklag eller att man gjuter en platta på marken. Träbjälklag på plintar är vanligt som grund för ett enklare sommaruterum, medan en gjuten platta passar bra om du ska bygga ett uterum som går att använda på vintern.

Även om du gör en grund till ett enklare sommaruterum så är det ändå viktigt med en fuktspärr mot marken som håller kondens och fukt borta. Fukt kan skada konstruktionen då trä kan svälla, metaller kan rosta och betong kan spricka. Fukt kan också göra att textilier och möbler angrips av mögel.

Stommen till uterum

Stommen är det som bär upp väggar, tak och glaspartier. Den ska klara av belastning år efter år och behöver därför göras stabil. Limträ är ett slitstarkt material som passar väldigt bra till stommen. Det är dyrare än vanligt virke men tål också mer belastning. Du kan också välja en stomme i aluminium. Dessa finns ofta som färdiga byggsatser. De är också hållbara och kräver nästan inget underhåll.

Golvet till uterummet

Valet av golv bör göras i samband med att du bestämmer vilken grund ditt uterum ska stå på eftersom du kan behöva räkna med den extra tjockleken golvet medför. Natursten så som granit eller kalksten fungerar mycket bra som golv i ditt uterum. Det är vackert och fungerar bra ihop med golvvärme i uterummet. 

Att lägga klinker som golv är också bra om du ska lägga in golvvärme. Ett klinkergolv leder och håller värmen. Det är dock viktigt att grunden är bra isolerad, annars riskerar du att få en skyhög elräkning. Det är heller inte alla klinker som tål golvvärme, så fråga alltid när du köper dem.

Att använda obehandlat trä som golvmaterial i uterummet är ingen bra idé. Ett uterum blir mycket utsatt för fukt- och temperaturväxlingar, vilket kan göra att obehandlat trä sväller och krymper. Det finns dock värmebehandlat trä som bättre står emot dessa växlingar. Har du en stor budget kan du också överväga tropiska träslag. Eftersom de vuxit i tropiska klimat tål det fukt- och värmeväxlingar mycket bättre.

– Ett annat alternativ är kompositgolv, som är en blandning av träfibrer och plast. Det lämpar sig väl för miljön i ett uterum, är i princip underhållsfritt och ger ett attraktivt trägolvsintryck, säger Michael Bergenstjerna.

Missa inte vår artikel: Växthus – ett uterum att odla i! 

Glaspartier till uterummet – högt eller lågt U-värde?

Fönster och dörrar i glas är det som brukar kallas glaspartier. Det är dessa som gör ett uterum till ett uterum, med känslan av att befinna sig utomhus. Isoleringsgraden på glas mäts med något som kallas för U-värde, då lägre U-värden innebär ett bättre isolerat glas.

Du kan välja att ha skjutpartier (skjutdörrar eller skjutfönster) som du kan skjuta åt sidan för att öppna upp rummet något. Du kan också välja att ha fasta partier som blir som en glasvägg. Du kan blanda fasta partier och skjutpartier eller välja att enbart sätta in skjutpartier. Det blir en kostnadsfråga eftersom skjutpartier är dyrare. Det finns också vikpartier, eller vikdörrar, där väggen kan vikas ihop och skjutas undan för att helt öppna upp uterummet. Dessa är oftast anpassade för vinterbonade uterum och har ett lågt U-värde, men är ett dyrare alternativ. 

Taket till uterum

Det finns många olika typer av tak att välja på till ditt uterum, och valet grundas återigen på frågan om hur du planerar att använda uterummet. Ska du bygga ett enklare sommaruterum kan du välja kanalplast som material till ditt tak. Det är det allra vanligaste valet till sommaruterum och finns i olika tjocklekar för olika grader av isolering. Det är ett slitstarkt material som väger lite och är därmed enkelt att montera.

Korrugerad plast är också ett alternativ för det enkla sommaruterummet. Det är billigt, men ger ingen isolering.

Ett glastak i uterummet ger en ännu större känsla av att du befinner dig utomhus. Idag kan du köpa härdat glas som är flera gånger starkare än vanligt glas. Graden av isolering mäts på samma sätt som i glaspartier till väggar, med U-värde. Eftersom värmen stiger uppåt så är det viktigare med högre isoleringsgrad i taket än i väggar. Annars försvinner värmen genom taket. Men ett uterum som ska vara välisolerat kräver självklart bra isolering i samtliga delar av konstruktionen.

Ett tak med plåt eller takpannor är det alternativ som ger bäst isolering och passar därför till vinterträdgårdar. På sommaruterum passar det också bra om du vill kunna söka skydd mot solen. Det ger dock inte samma känsla av att vara utomhus och kan också göra att det anslutande rummet i huset blir mörkt då dagsljuset skyms av uterumstaket. Däremot blir det lättare att få uterummet att smälta in med husets utseende. 

Ett uterum för sommaren

Ett sommaruterum kan byggas som ett väldigt enkelt rum med lägre krav på material och isolering. Grunden kan göras enkelt isolerad, men det är fortfarande bättre att isolera den väl. En väl isolerad grund gör att uterummet står emot fukt och kondens mycket bättre.

U-värdet i glaspartierna till ett oisolerat uterum kan ligga på omkring 5-6, vilket är U-värdet för vanligt fönsterglas.

Om du vill ha ytterligare lite isolerat och minimera värmeförlusten kan du välja energisparglas med ett U-värde på mellan 1-3. Energisparglas har en tunn metallfilm på glaset vilket gör att risken för imma, kondens och frost minskar.

Några av fördelarna med ett sommaruterum är att det kostar mindre, kräver ingen uppvärmning och heller ingen avancerad grundläggning. Nackdelarna är att det inte går att använda på vintern, mer än som förrådsutrymme. En låg isoleringsgrad innebär också att det kan bli kallt under kyliga sommarnätter och dagar. Det kan också bli väldigt varmt när solen ligger på. Ett sommaruterum utsätts mer för fukt och kondens vilket innebär en risk för mögel om du inte har bra ventilation. 

Ett uterum för vår, sommar och höst

Ett uterum där du vill kunna sitta och njuta även på våren och hösten ställer högre krav på isolering och material. Här är isolering i taket väldigt viktigt.

Glaspartierna bör vara isolerglas, med ett U-värde på mellan 0,9-3, beroende på dina isoleringskrav. Isolerglas består av flera lager av glas med en luft- och gasspalt emellan dem. Det gör att uterummet håller värmen bättre.

Några av fördelarna med ett vår-till-höst-uterum är att det förlänger säsongen. Det håller en jämnare temperatur och skyddar mer eller mindre mot både kyla och hetta, beroende på isoleringsval. Nackdelarna är att det blir för kallt för att använda på vintern och att det kostar relativt mycket att bygga, i förhållande till hur mycket det kan användas.

Ett vinterbonat uterum

I ett uterum som ska kunna användas hela året, även på vintern, behöver du väldigt bra isolering i samtliga komponenter.

Till glaspartierna behövs isolerglas med ett U-värde på högst 1,0, som också ska ha profiler med bruten köldbrygga. Det betyder att en plastprofil delar av aluminiumprofilen i mitten för bättre isolering. Aluminium leder nämligen både värme och kyla, vilket gör att värmen smiter ut och kylan smiter in.

Några av fördelarna med ett vinterbonat uterum är att det kan användas hela året och är det mest energieffektiva uterummet. Den höga isoleringsgraden skyddar även mot sommarens hetta. Det går att använda vanliga möbler och textilier utan risk för mögel. Nackdelarna är att det kostar mest att bygga och kräver mycket byggerfarenhet för att kunna göra själv. Ett vinterbonat uterum kräver också den mest avancerade grundläggningen.

Vi har listat åtta attefallhus – från budget till lyx, läs artikeln här!

Bygglov för uterum

Lars Brask från Boverket förklarar att ett uterum som är anslutet direkt till huset är en tillbyggnad, och tillbyggnader kräver normalt sett bygglov. Men det finns undantag.

– En tillbyggnad med en bruttoarea om högst 15 kvadratmeter får göras utan bygglov till en- och tvåbostadshus. Ett fristående uterum som uppfyller reglerna för Attefallshus kräver inte bygglov, men oavsett om ett uterum är bygglovspliktigt eller inte måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden. Det gäller ibland även utanför ett område med detaljplan. Uterummet får i sådana fall inte börja byggas innan byggnadsnämnden gett ett startbesked. Innan du går vidare är det därför klokt att kontakta byggnadsnämnden och höra vad som gäller, säger Lars Brask.

Från idé till slutresultat: 10 steg till ett uterum

  1. Börja med att bestämma vilket typ av uterum du tänker bygga, samt storlek och placering. Ta beslut om isolering och material tidigt i processen för bästa planering och kostnadsberäkning.
  2. Ring kommunen för att höra vad som krävs för att du ska få sätta igång med bygget. Krävs det bygglov eller räcker det med en anmälan till byggnadsnämnden? Det är frågor du ska söka svar på innan du sätter en spade i marken.
  3. Ta beslutet om du vill designa själv eller anlita en arkitekt. Bestäm också om du ska bygga själv, anlita en byggmästare eller köpa en färdig byggsats.
  4. Väljer du att lägga ut jobbet, eller delar av jobbet, hör dig för om bra yrkesmän. Be om offerter från några olika hantverkare för att kunna jämföra och hitta bästa pris.
  5. När du fått beviljat bygglov eller startbesked kan du sätta igång med bygget (förutsatt att årstiden tillåter). Först ut är grunden. Hur du gör grunden beror på hur välisolerat uterum du ska bygga. Grunden är oerhört viktig så ta hjälp av en byggmästare om du är det minsta osäker.
  6. Nästa steg är stommen. Färdig byggsats, bygga själv eller ta hjälp av hantverkare?
  7. Därefter monterar du taket. Du kan välja på bland annat glastak, kanalplast eller takpannor. Valet kan bero på exempelvis kravet av isolering och ljusinsläpp.
  8. Efter det lägger du golvet. Vilket typ av golv har du förhoppningsvis redan bestämt. Klinkers och sten passar bra om du vill ha golvvärme. Obs! Alla klinkers går inte att använda till golvvärme. Fråga i butiken.
  9. Montera glaspartierna som väggar. Välj mellan fasta partier, skjutpartier eller vikpartier.
  10. Nu till det roligaste: inredningen! Inred efter smak och funktion och njut sedan av ditt uterum!

Proffsens gyllene tips för dig med uterumstankar

Jesper Nilsson från Skånska Byggvaror:

1. Dröm dig bort och se uterummet framför dig. Hur planerar du att använda det? Vad vill du ha plats med för möbler och så vidare. Det gör att du snabbt kan avgöra storleksbehovet. 

2. Ta alltid kontakt med kommunen, tidigt i tankeprocessen. Det kan finnas begränsningar om du bor i ett område med en speciell detaljplan. Då är det tråkigt om dina drömmar går i kras. De kan också ge bra input i form av tips om råd.

3. På sommaren blir det ofta väldigt varmt i uterummet och då kan det vara bra med öppningsbara partier för att kunna vädra. Det finns också kanalplasttak med en speciell beläggning, lamellgardiner och skuggtak som kan skydda något mot värmen. Lamellgardiner fyller också funktionen som insynsskydd.

4. Klinkers är ett bra golvmaterial. Det är tåligt, lätt att tvätta och finns i många olika utföranden. Det fungerar också väldigt bra ihop med golvvärme.

5. Se till att vara minst två som bygger. Oavsett om det är en stomme i färdigkapade eller okapade längder ingår det en del tunga lyft i bygget.

 

Eric Cardell från Willab Garden:

1. Tänk igenom hur du ska använda uterummet. Vill du ha plats för både sittgrupp och matgrupp, och vilka andra behov har du?

2. Mät upp den tilltänkta ytan, slå ner pinnar i hörnen och spänn ett rep mellan dem för att se hur stort uterummet blir.

 3. Fundera på placeringen av uterummet. Tänk på att söderläge ofta innebär stor solinstrålning och större behov av solavskärmning.

4. Hur länge ska du använda uterummet? Det styr valet av vilka glaspartier du ska använda och vilken grund som passar bäst.

5. Passa på att samtidigt bygga ett trädäck runt uterummet. Det är praktiskt att inte behöva stiga in i rummet direkt från gräsmattan, det sparar du städtimmar på.

Cornelia Derbäck från Santex:

1. Fundera på vilka årstider du vill använda uterummet. Är det bara vår och sommar, vår till höst eller hela året. Det finns olika glaspartier med olika u-värden för de olika årstiderna.

2. Planera rumsform, utförande och komfort från grund till tak. 

3. Det är viktigt att du väljer rätt grund och tak för att få den komfort som du vill ha i uterummet.

4. Tänk på att inte göra ett för litet uterum. Fundera vilka möbler du vill ha i rummet så att det får plats och det inte blir för trångt.

5. Hur mycket behöver du/din montör göra för att få ett färdigt rum? Jämför olika leverantörer då man hos de flesta behöver kapa i stommar och tak för att få det att passa.

Källor: Allt om uterum, Boken ”Att Skaffa Uterum: Guiden du letar efter!”, Boverket.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar