Beskär fruktträdet – så gör du

Äppelträd, körsbärsträd och plommonträd – alla fruktträd behöver beskäras varje år för att hålla sig fina och ge bra skörd. Vi i Villa tipsar om hur du ska tänka vid beskärningen!

Beskär fruktträd – här är våra bästa tips

Ett gammalt talessätt sägeratt man ska kunna kasta sin hatt igenom kronan på ett fruktträd. Den ska alltså inte se ut som en tät risbuske med grenar åt alla håll. För att få en bra skörd med fina frukter behöver ljuset komma åt dem, annars får man små tråkiga kart.

När ska jag beskära mitt fruktträd?

Bland fruktträden skiljer man på de med kärnfrukter (äpple och päron) och de med stenfrukter (körsbär, plommon, nektariner, persikor och aprikoser). Stenfruktsträden är känsligare för beskärning och beskärs i princip bara efter skörden i september. Kärnfruktsträden kan beskäras hårdare och både under tidig höst och vårvintern. Beskärningen som görs på vårvintern, när trädet är i vila, syftar främst till att bygga upp nya grenar medan beskärning under hösten i stället begränsar trädets tillväxt.

Läs mer: Så tar du hand om ditt äppelträd

Svampsjukdomar – undvik stympning

Att stympa ett träd hur som helst kan ge trädet svampsjukdomar, minska dess skönhet och få det att bilda massor av vattenskott, det vill säga skott som växer snabbt och är dåligt förankrade i stammen.

Låt trädet vila

En trappstege är viktig att ha för att nå och stå stabilt när du beskär träden.

Står det ett fruktträd i din trädgård som försummats under en längre tid ska du inte göra alla ingrepp samtidigt. Beskärning ger ju trots allt skador på trädet som kräver kraft för att läkas. Då är det bättre att lägga upp beskärningen under minst en treårsperiod. Högst en fjärdedel av grenarna kan man ta bort vid en och samma beskärning.

Viktiga redskap när du beskär ditt fruktträd

Grenarna sågas av med en trädgårdssåg.

En sekatör, en handsåg (även kallad trädgårdssåg) och en cirka tre meter hög trappstege är de viktigaste redskapen vid beskäringen. Börja med att ta bortde mest självklara fallen och rotera hela tiden runt trädet. Då är det lättare att se vad som behöver tas bort i toppen. Därefter kan man börja glesa ut kronan om den är för tät.

Läs mer här: ”Hur bekämpar vi mask i trädet?”

Snygga snitt

När du väljer var på grenen du ska beskära så titta på åt vilka håll knopparna är riktade, och välj en knopp som är riktad åt ett lämpligt håll ut från kronan. Snittet ska ligga strax efter knoppen, som kommer att växa ut till en gren efter beskärningen.

Ska du såga av en hel gren bör snittet ligga utanför den så kallade grenkragen. Läggs det innanför grenkragen – eller för långt ut så att det bildas en grenstump kvar på trädet – blir trädet lätt angripet av rötsvampar.

Att bli bra på beskärning är något av en konst så ta gärna hjälp av en bok med illustrerade exempel på hur du ska gå tillväga. Men var inte rädd för att varsamt testa dig fram och lära dig av resultaten. Vårdar och beskär du fruktträden med jämna mellanrum blir ingreppen mindre dramatiska och träden håller sig unga och friska.

Så beskär du ditt fruktträd

När man beskär ska man lägga snittet strax utanför grenkragen, men utan att lämna stumpar, så att trädet lätt kan valla över såret.

Dessa grenar bör i första hand tas bort:

  • Sjuka
  • För låga
  • De som växer inåt i kronan
  • De som skaver mot andra grenar
  • De som växer rakt uppåt
  • Parallella grenar som sitter för tätt
  • Rotskott

Att såga av en grov gren

Såga av grenen i flera steg för att förhindra fläkning på stammen.

1. Lägg först ett snitt i grenen underifrån, cirka tio centimeter från grenkragen, det vill säga veckningen som sitter vid grenfästet mot stammen.

2. Lägg sedan ett snitt ovanifrån, ytterligare tio centimeter längre ut på grenen. Ta sedan bort grenen.


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar