Det här behöver du veta om granbarkborren

Den avskydda insekten granbarkborren kan åsamka stor skada på din skog. Extra stora problem orsakar den under varma somrar, när den kan hinna med två generationer borrar. Så här lär du dig känna igen angreppen.

granbarkborre

Om du äger skog, eller har många granar på din tomt, så är det viktigt att undersöka träden regelbundet så inte granbarkborren har hittat dit. Det vanligaste tecknet på att du har ett angrepp är det bruna borrmjölet som tränger ut ur barken när barkborrarna gnager på trädet. Borrmjölet samlas ofta i barkfickor, i spindelväv eller längst nere vid stammen.

Granbarkborren förökar sig i värmen

Torråret 2018 gjorde att problemen med granbarkborre ökade avsevärt. Värmen gjorde att barkborrarna hann med två generationer. Dessutom var granarna så torra att de hade svårt att försvara sig mot angrepp. Även årets sommar har börjat med varmt och torrt väder, vilket tyder på att problemen med granbarkborre kan bli betydande även i år.  

Det är tre faktorer som påverkar hur stora angreppen av granbarkborren blir varje år:

  • Vädret har en stor inverkan på hur omfattande problemen med angrepp av barkborren blir för skogsägare. Torra och varma somrar leder till större populationer. Dessutom får torra träd lägre motståndskraft mot angrepp. 
  • Antalet barkborrar påverkar hur stora och många angreppen blir. Blir vädret mycket varmt och torrt finns det risk att borrarna försöker sig snabbt och hinner med två generationer. 
  • Trädens motståndskraft påverkar även angreppen. Unga granar klarar sig mycket väl mot angrepp. Granbarkborrar har svårt att ge sig på unga granar under 15 cm i diameter. Helt friska och vitala granar försvarar sig bra mot angrepp, och för att ta död på en frisk och ung gran behövs väldigt många borrar.   

Läs också: 10 svampar att hålla utkik efter på skogspromenaden

granbarkborre som borrar en gång

Undersök träden var fjärde vecka

Ett angrepp från granbarkborren syns lätt med blotta ögat, men du behöver gå nära stammen för att se de tidiga tecknen. Det första tecknet är de små ingångshålen som barkborren gör och där det ofta bildas kåda. Granen producerar kåda som ett sätt att försvara sig mot skadan. 

När granbarkborren grävt sina gångar tränger brunt bormjöl ut ur trädet. Du kan se hur mjölet samlas i glipor i barken eller längst nere vid marken. 

Efter ytterligare en tid kan granen tappa barr och skifta i rött. Då har angreppet varat en stund, och det är viktigt att sätta in åtgärder. Misstänker du att du har fått ett angrepp så kan du skära av barken på en liten del av stammen med en kniv, då kan du lätt se barkborrens grävda gångar. 

Vad gör borren i granen?

Den 4 mm långa, brunaktiga borren gräver hål i granen och gräver sedan ett system av gångar. Väl inne i granen förökar den sig. Honorna lägger sina ägg under barken. Äggen blir till larver och slutligen kläcks skalbaggar ut ur granen. Själva kläckningen av skalbaggarna sker under den senare delen av sommaren. 

Barkborrar gör gångar direkt under barken.

Större risk i vissa områden

Vissa områden är extra utsatta för angrepp av granbarkborren. På Skogsstyrelsens hemsida kan du hitta riskkartor som visar vilka områden som du bör undersöka extra noga. Om du hittar ett angrepp i ett tidigt skede så kvarstår en stor del av virkets värde och du har möjlighet att bekämpa borren.  

Ovanligt med granbarkborre inomhus

Problem med barkborrar inomhus är mycket ovanliga. Då skadad skog inte bör fällas och användas till byggnadsvirke så förekommer i princip inte angrepp inomhus. Dessutom sker endast angrepp på trä där barken sitter kvar. 

Om du ändå upptäcker barkborrar inomhus så finns ofta en naturlig förklaring. Angripen ved kan ha tagits in och blivit liggande. Du kan åtgärda problemen genom att ta bort barkrester från virke och ved som förvaras inomhus. Elda upp eller flytta ut ved som du misstänker är angripen av granbarkborrar. 

Läs också: Ramslök – vårprimören du kan hitta i skogen eller odla själv


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar