Spränga eller spräcka?

Ibland sprängs inte bara berget utan även budgeten. Det är värt att kolla upp alternativet till sprängning - spräckning!


Vid sprängningsarbeten i tätbebyggda områden måste besiktningar göras både innan och efter, på närliggande hus, vilket kan vara både kostsamt och tidskrävande. Sprängning med dynamit medför också både buller och vibrationer och området måste ofta spärras av. Bergsspräckning är ett alternativ till vanlig sprängning!

Spräckningsarbeten fungerar på både berg, stora stenar och betong. Metoden passar särskilt bra i känsliga miljöer – inomhus eller nära husgrunder. Bergsspräckning sker antingen med vatten i kombination med en liten krutladdning eller med elektroniska tändkapslar och tekniska patroner fyllda med gas som expanderar.

Små vibrationer med spräckning
Vid traditionell sprängning med dynamit är kostnaden per kubikmeter mycket lägre än vid spräckning. Den största anledningen till att spräckningsarbeten i vissa fall blir billigare är att vibrationerna är så små att man inte behöver besiktiga närliggande hus. Det kan räcka med att göra en vibrationsmätning. Inga speciella tillstånd krävs heller för transport och hantering av spräckningsmaterialet.

Om du ska bygga en pool, gräva ut källaren eller bara ta bort stora stenar på tomten kan det vara en god idé att ta reda på vilket alternativ som passar bäst. Ta in offerter från företag som utför båda metoderna. Spräckningsbranschen och de produkter som används är ganska nya på marknaden. Det kan därför vara bra att ta referenser på de företag man anlitar.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar