7 frågor och svar om solenergi

Bengt Stridh är vår solexpert och bloggar om sol-energi på Viivilla.se. Här ger han sina bästa tips.

Vad är skillnaden på solceller, solenergi och solfångare?

Bengt Stridh:Solceller och solfångare är två olika metoder att ta tillvara solens energi. Solceller producerar el och solfångare producerar varmvatten. Den enhet man köper kallas modul eller panel när man köper solceller. En modul innehåller många små solceller som man seriekopplar för att få en lämplig elektrisk spänning ut från modulen

Vad är förutsättningarna för att värma huset med solenergi?

Bengt Stridh:Med 5—10 kvm stor solfångare kan man producera ungefär hälften av en villas behov av tappvarmvatten under ett år. Solfångarnas överskott lagras i en ackumulatortank för senare användning. Installerar man 1 kW (ca 7 kvm) solceller blir årsproduktionen 800—1 100 kWh under ett år med normal solinstrålning om anläggningen är hyggligt orienterad utan besvärande skuggning. Årsproduktion för både solfångare och solceller bestäms av flera olika faktorer, inte minst av var man bor i landet. Om man använder, låt säga, 5 000 kWh el per år kan man med en 5 kW (ca 35 kvm) solcellsanläggning i bra läge producera lika mycket el som man använder under ett år. Man får tänka på att ungefär hälften av elen blir ett överskott som man får mata in till nätet och sälja eftersom man vanligen inte har något ellager i en solcellsanläggning.

Ungefär vad kostar det?

Bengt Stridh: Priserna för ett komplett solcellsystem varierar bland annat beroende på hur stort system man köper, hur komplicerad installationen är och vilken leverantör man väljer. En nyckelfärdig anläggning för en villa kan man köpa för ca 15 000—25 000 kr/kW, inklusive moms och frakt. Om man fått investeringsstöd för solceller eller använder ROT-avdrag för arbetet blir priset lägre. Man kan få 35 % i investeringsstöd eller 50 % i ROT-avdrag för arbetskostnaden om huset är minst fem år gammalt. Investeringsstödet är dock övertecknat för tillfället, vilket gör att man har små chanser att få något stöd om inte staten skjuter till mera pengar.

Behövs bygglov?

Bengt Stridh: Installerar man solceller eller solfångare på taket av en villa med samma lutning som taket behövs vanligen inte bygglov, men villkoren varierar från kommun till kommun, så det är bäst att fråga i förväg. Bygger man större anläggningar behövs bygglov.

Kan alla hus elförsörjas på endast solceller?

Bengt Stridh: Nej. Solceller producerar bara el under dygnets ljusa timmar. När det är mörkt ute måste man köpa el. Om husets elförbrukning är någorlunda låg kan man under ett år producera lika mycket solel som man använder i huset, men speciellt dagtid under sommaren får man ett stort överskott som måste matas in till nätet.

Kan ett tegelhus från 70-talet elförsörjas på endast solfångare på taket?

Bengt Stridh: Nej. Solinstrål­ning vintertid är för låg i Sverige för att man ska kunna klara vinterns varmvattenbehov. Under sommarhalvåret kan man klara i stort sett hela tapp-varmvattenbehovet eftersom varmvatten kan lagras i en ackumulatortank och användas även när solfångarna inte producerar något varmvatten.

Bengt Stridh: Ja, vill man  sälja sitt överskott av solel skriver man ett avtal med ett elhandelsbolag. Det finns många bolag att välja bland. Även vissa nätägare köper överskottsel. Man är inte tvungen att sälja överskottet av solel till det elhandelsbolag som man köper sin el ifrån, men många har som krav att man även måste köpa sin el från bolaget. Priserna varierar så det kan löna sig att kontakta flera tänkbara köpare. En lista med köpare finns på min villablogg under rubriken ”Köpare solel”. Det är inte aktuellt att sälja solvärme från en villa eftersom man lagrar den i en egen ackumulatortank.


För mer intressant läsning och tips, besök gärna Bengts blogg på Vi i Villa.


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar