7 frågor och svar om solenergi

Bengt Stridh är vår solexpert och bloggar om sol-energi på Viivilla.se. Här ger han sina bästa tips.

Vad är skillnaden på solceller, solenergi och solfångare?

Vad är skillnaden på solceller, solenergi och solfångare?

Bengt Stridh:Solceller och solfångare är två olika metoder att ta tillvara solens energi. Solceller producerar el och solfångare producerar varmvatten. Den enhet man köper kallas modul eller panel när man köper solceller. En modul innehåller många små solceller som man seriekopplar för att få en lämplig elektrisk spänning ut från modulen

Vad är förutsättningarna för att värma huset med solenergi?

Vad är förutsättningarna för att värma huset med solenergi?

Bengt Stridh:Med 5—10 kvm stor solfångare kan man producera ungefär hälften av en villas behov av tappvarmvatten under ett år. Solfångarnas överskott lagras i en ackumulatortank för senare användning. Installerar man 1 kW (ca 7 kvm) solceller blir årsproduktionen 800—1 100 kWh under ett år med normal solinstrålning om anläggningen är hyggligt orienterad utan besvärande skuggning. Årsproduktion för både solfångare och solceller bestäms av flera olika faktorer, inte minst av var man bor i landet. Om man använder, låt säga, 5 000 kWh el per år kan man med en 5 kW (ca 35 kvm) solcellsanläggning i bra läge producera lika mycket el som man använder under ett år. Man får tänka på att ungefär hälften av elen blir ett överskott som man får mata in till nätet och sälja eftersom man vanligen inte har något ellager i en solcellsanläggning.

Ungefär vad kostar det?

Ungefär vad kostar det?

Bengt Stridh: Priserna för ett komplett solcellsystem varierar bland annat beroende på hur stort system man köper, hur komplicerad installationen är och vilken leverantör man väljer. En nyckelfärdig anläggning för en villa kan man köpa för ca 15 000—25 000 kr/kW, inklusive moms och frakt. Om man fått investeringsstöd för solceller eller använder ROT-avdrag för arbetet blir priset lägre. Man kan få 35 % i investeringsstöd eller 50 % i ROT-avdrag för arbetskostnaden om huset är minst fem år gammalt. Investeringsstödet är dock övertecknat för tillfället, vilket gör att man har små chanser att få något stöd om inte staten skjuter till mera pengar.

Behövs bygglov?

Behövs bygglov?

Bengt Stridh: Installerar man solceller eller solfångare på taket av en villa med samma lutning som taket behövs vanligen inte bygglov, men villkoren varierar från kommun till kommun, så det är bäst att fråga i förväg. Bygger man större anläggningar behövs bygglov.

Kan alla hus elförsörjas på endast solceller?

Kan alla hus elförsörjas på endast solceller?

Bengt Stridh: Nej. Solceller producerar bara el under dygnets ljusa timmar. När det är mörkt ute måste man köpa el. Om husets elförbrukning är någorlunda låg kan man under ett år producera lika mycket solel som man använder i huset, men speciellt dagtid under sommaren får man ett stort överskott som måste matas in till nätet.

Kan ett tegelhus från 70-talet elförsörjas på endast solfångare på taket?

Kan ett tegelhus från 70-talet elförsörjas på endast solfångare på taket?

Bengt Stridh: Nej. Solinstrål­ning vintertid är för låg i Sverige för att man ska kunna klara vinterns varmvattenbehov. Under sommarhalvåret kan man klara i stort sett hela tapp-varmvattenbehovet eftersom varmvatten kan lagras i en ackumulatortank och användas även när solfångarna inte producerar något varmvatten.

Kan man sälja solenergi som man producerar med inte gör av med?

Kan man sälja solenergi som man producerar med inte gör av med?

Bengts blogg på Vi i Villa.

TV: Redaktionen tipsar

Mest lästa artiklar