Bästa uppvärmningen för ditt hus

Vilken uppvärmning är billigast och vilken uppvärmningsmetod passar ditt hus? Vi i Villas experter Jan-Erik Nowacki och Lars Andrén svarar på läsarnas frågor om energi och uppvärmning.

Är alla hus kompatibla med alla uppvärmningsmetoder?

Lars Andrén: Man skiljer normalt på direktverkande och vattenburna värmedistributionssystem. I ett direktverkande system (t ex med el-radiatorer) blir man bunden till elen, medan ett hus med vattenburet värmedistributionssystem kan ha olika värmekällor (värmepump, olika former av bränslepannor, fjärrvärme, solvärme och olika kombinationer av dessa). Sedan kan det vara andra faktorer som styr vilken värmekälla som kan bli aktuell. Ligger huset utanför fjärrvärmenätet försvinner exempelvis den möjligheten. Bor man i en tätbebyggt område kan traditionell vedeldning vara svår att hantera.

Måste man ha skorsten för all eldningsbaserad uppvärmning?

Lars Andrén: Alla eldstäder måste ha någon form av rökkanal, i de flesta fall någon form av skorsten. Det finns pelletskaminer där röken kan ledas ut genom ett rör i väggen och då behövs ingen konventionell skorsten. Det viktiga är att fastighetsägaren rådgör med skorstensfejarmästaren och eldstadsleverantören och framför allt låter eldstaden och tillhörande rökgaskanal besiktas före användandet.

Kan man sänka sina värmekostnader med en kamin eller är den mest för att höja trivseln? Eller måste man välja en särskild kamin då?

Jan-Erik Nowacki: Om bränslet är billigt kan man både sänka sina värmekostnader och höja trivseln. Kaminen måste vara effektiv för att man ska få billigare värme. Det är bra att titta på Energimyndighetens tester av braskaminer innan man köper en. Gå in på Energimyndigheten.se och sök på ”test kamin”.

Vilket är generellt sätt den billigaste uppvärmningsmetoden?

Jan-Erik Nowacki: En värmepump av något slag. För ett hus som har vattenburen värme och behöver mycket uppvärmning är jord, sjö eller bergvärmepumpar bäst. Om man bor i södra halvan av Sverige och har vattenburet system bör man även överväga luft/vattenvärmepump som inte kräver en lika stor förstagångsinvestering. Om man har ett hus som värms med direktel är endast en luft/luftvärmepump ofta bäst – men för nyare hus, där ventilationsandelen av värmen är stor, bör man också se på frånluftsvärmepumpar. Speciellt den nya varvtalsreglerade formen kan ofta vara intressant.

Vi ska byta vår kombipanna som vi i dag eldar med ved. Vad är det mest ekonomiska alternativet? Vi har vattenburen värme.

Jan-Erik Nowacki: Bergvärmepump eller luft/vattenvärmepump beroende på var i landet ni bor. Om ni t ex har gratis ved, är dock en ny biobränslepanna mest ekonomiskt.

Varför behöver en del kombinera två uppvärmningsmetoder?

Jan-Erik Nowacki: Därför att den ena metoden kan vara dyr i investering och billig i drift medan den andra är billig i investering och dyr i drift. Det är då lönsamt att kombinera metoderna. Basvärmen tas med den metod som är billig i drift och spetsvärmen med den metod som är billig u2028i investering.

Vilken uppvärmningsmetod kräver generellt sett mest underhåll? Hur mycket underhåll rör det sig om?

Lars Andrén: Generellt behöver eldstäder (vedeldade kaminer, kakelugnar och pannor) mest underhåll och insats från brukaren. Förutom att villaägaren själv hanterar införskaffandet och hanteringen av bränslet ska eldstäderna sotas. Väljer man i stället pellets blir bränslehanteringen betydligt enklare.

Hur lång tid tar det att installera respektive värmekälla?

Jan-Erik Nowacki: Luft/luftvärmepump 4 timmar, biobränslepanna 2 dagar, bergvärmepump 4 dagar. För bergvärme går själva borrningen ganska fort numera. Med 35 m/h kan man borra ett 140 m hål på en halv dag – det räcker för att installera en mindre värmepump.

Vilket är det mest miljövänliga uppvärmningssättet för en vanlig villa?

Jan-Erik Nowacki: u2028Fullstor vindeldriven berg-u2028värmepump utan spetsvärme. Den energi som värmepumpen tar från berget är lagrad solenergi (mycket lite från jordens innandöme) och den energi som tas ur vinden är också solenergi som satt vinden i rörelse. 100 % solenergi alltså!

Vad har störst betydelse för priset, uppvärmningsmetoden eller energibolaget?

Jan-Erik Nowacki: Uppvärmningsmetoden. Energibolagen konkurrerar och man kommer aldrig att finna ett bolag som t ex kostar hälften av medelvärdet. Kontraktsformen är viktigare än bolaget.

Vad är det man betalar för när elräkningen kommer? Vad innebär det när man får elräkning från flera olika bolag?

Lars Andrén: Elräkningarna kan bestå av olika delar och variera mellan olika bolag. -Elräkningen är vanligtvis kostnader för transport av elen (nätkostnader som ofta består av en form av fast avgift och en rörlig del plus moms). Nätkostnaden varierar med vilken storlek man har på mätarsäkringen. Sedan finns den kostnad för själva varan (antalet kWh) som används och på denna del ligger även en energiskatt, elcertifikat avgift plus moms. Om det kommer elräkningar från flera bolag är det ett bolag som debiterar för nätkostnaden (ett nätägarföretag) och ett annat bolag som debiterar för själva varan, det vill säga elen u2028(ett el-handelsföretag).


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar