Energisnålt och vackert

För Bengt och Maria var villans funktioner viktiga, de ville ha en energisnål villa, helst självförsörjande. Det och att den skulle ha ett naturnära läge.


Bengt och Maria byggde sin villa på en höjd på en udde utmed Mälaren. För att tillvarata solvärmen har husets södra fasad försetts med stora fönsterytor och taket med både solceller och solfångare.

Dyudden låter kanske inte precis som ett drömläge. Men udden, som ligger i Gäddeholm utanför Västerås, visade sig trots sitt namn vara en sanndröm för Maria Linden och Bengt Stridh.

Maria och Bengt i det gemensamma arbetsrummet.

Det var för två år sedan, våren 2005, som de började leta efter en tomt att bygga ett gemensamt hus på. Tillsammans var de säkra på vilka funktioner villan skulle ha, en energisnål villa med ambitionen att ur energisynpunkt kunna vara helt självförsörjande. Willa Nordic och arkitekten Nils Nordqvist hjälpte dem att omsätta planerna till verklighet.

– Varken jag eller Maria hade kunskap om byggandet och det var väldigt skönt att ha en erfaren arkitekt till hjälp. Nils såg lösningar som vi inte hade en tanke på, säger Bengt.

Från köket har man en underbar utsikt över Mälaren. Spisen har placerats ut mot matplatsen så den som lagar mat kan ha kontakt med sina matgäster under arbetets gång. Bastun ligger mot norr och därmed mot skogen, men genom att göra ett fönster mot sovrummet kan Maria och Bengt njuta av mälarutsikten även när de bastar.

Bengt arbetade tidigare med framtidens energisystem som ingenjör på ABB Corporate Research och Maria arbetar med forskning och undervisning på Mälardalens högskola. Tillsammans hade de kunskap om hur ett energisystem bäst skulle utformas för att närma sig målet om ett självförsörjande energisystem.

– För att få en energisnål villa är det första man tittar på isoleringen. Vi kunde inte få riktigt så tjocka väggar som vi kanske hade velat. Husleverantören klarade av att leverera en tjocklek på 24 cm och det var ändå mer än vad en normalvägg mätte då vår villa byggdes. Numera har Willa Nordic 24 cm som standard, säger Bengt.

Även grunden är gjuten på ett särskilt sätt för att vara extra energisnål och under den ligger 30 cm isolering. Mellan kantbalk och betongplatta ligger isolering för att på så sätt minska den värme som åtgår till att värma upp betongen i kantbalken. Takets isolering är 45 cm lösull.

Stora fönster i söder

För att ta tillvara solens värme har söderfasaden försetts med stora fönster. Att fasaden dessutom vetter mot Mälaren med en fantastisk utsikt ger ytterligare ett mervärde.

– Vi vill ta tillvara solens strålar på bästa sätt. Nästan alla fönster är därför på söderfasaden. De stora fönstren ger också en närhet till naturen och vi har ett rikt djurliv alldeles inpå husknuten, säger Maria.

Till vänster syns solfångarna och till höger solcellerna. Foto: Bengt Stridh

Paret flyttade in i oktober förra året och de har redan fått känna på vad solen gör för inomhusklimatet under soliga dagar. En eftermiddag när de kom hem var temperaturen 29 grader. En ordentlig solavskärmning står högt på inköpslistan inför sommaren.

Solen genererar dessutom el via solceller och värmer tappvarmvattnen och vatten till golvvärme via solfångare. Än så länge produceras inte mer el än som åtgår till vitvaror och dylikt.

– Vi har tre moduler med solceller som vi räknar ska generera 250 kWh el per år. Det är inte lönt att producera mer än vad man gör av med för inmatningsabbonemanget till nätägaren är idag för kostsamt. Solfångaren mäter 10 kvm och från mitten av april räcker de oftast till för vår varmvattenförbrukning, säger Bengt.

Entréplan rymmer kök, matrum, vardagsrum, badrum, grovkök (teknikrum) och ett gästrum. I hjärtat står braskaminen och levererar varmvatten till golvvärmesystemet. På övre plan ligger två sovrum, arbetsrum, badrum och bastu.

Energisystem utanför det vanliga 

Vill man vara självförsörjande hamnar energivalet på sol, vind och biobränsle. De funderade på pellets men beslutade sig istället för att installera en vattenmantlad braskamin som förutom att ge värme dessutom utgör en mysfaktor i vardagsrummet.

– Varmvattnet leds till en ackumulatortank som i sin tur försörjer golvvärmesystemet på både neder- och övervåningen. Genom att det hela tiden cirkulerar vatten i systemet blir också klimatet behagligt när vi eldar eftersom merparten av braskaminens värme går till att värma varmvatten, säger Maria.

En elpatron i ackumulatortanken ombesörjer energiproduktionen under vintern när det inte eldas i braskaminen och då solenergin inte räcker till.

– Jag uppskattar att vi kommer att köpa 14 500 kWh el. Det är en siffra som minskar om vi eldar mer. Vi skulle behöva en vindsnurra för att kunna producera hushållsel under vintern. Men än är det bara på planeringsstadiet, säger Bengt.

Energisystemet har tre cirkulationspumpar, en för golvvärmesystemet, en för braskaminen och en för solfångarna. Huset ligger utanför detaljplanerat område och de har egen brunn och sluten avloppstank. De ligger dessutom sist på elnätet och Bengt och Maria har kallt räknat med elavbrott.

– Om det skulle uppstå elavbrott har vi ett reservaggregat bestående av ett batteri som då kommer att driva cirkulationspumpen för den vattenmantlade braskaminen och den för golvvärmen på nedre botten, säger Bengt.

Grovköket blev snabbt omdöpt till teknikrum. Datanätverkets kopplingscentral. Digitaliserad klimatmätare.

Ventilationen är ett så kallat FTX-system där 80 procent av frånluftens energi tas tillvara för att värma tilluften via en värmeväxlare.

– Styrd frånluft och tilluft gör att inomhusluften alltid är fräsch och det är bra inte minst för allergiker.

Ackumulatortanken rymmer 750 liter och den står tillsammans med reservaggregatet, vattenreningen och datacentralen plus all annan teknik i grovköket. Ett rum som snabbt döptes om av byggarbetarna till teknikrummet.

– Allt blir mer och mer digitaliserat och när vi byggde huset passade vi på att dra ett datanätverk. Vi hade ingen bredbandsuppkoppling när vi flyttade in men nu har vi ADSL och då vi har uttag i nästan varje rum så kan vi koppla upp oss var vi vill.

Hittat hem

De har ännu inte riktigt kommit i ordning. Alla flyttlådor är inte uppackade och möbelvalet är inte heller riktigt klart. Tavlor är utvalda men inte upphängda utan de står lutade mot väggarna. Men det råder inte några tvivel om att Bengt och Maria har hittat hem.

– Nu när vi bor så här kan jag inte förstå varför vi bodde inne i stan innan, säger Bengt och får medhåll av Maria.

Du kan få ekonomiska bidrag!

Du kan få bidrag med upp till 7500 kr för solvärme, läs mer på Boverkets hemsida.

Bengt och Maria fick 7 500 kr i bidrag för sitt solfångarsystem.

Du kan även få bidrag med upp till 15 000 kr för biobränsleanordningar i nybyggda småhus, åtgärder gjorda mellan 1 januari 2006 och 31 december 2008 se:

Information om stöd till biobränsleanordningar i nybyggda småhus

Köpinformation:

Husleverantör, www.willanordic.se
Byggföretag, Bohmans Villa Bygg AB
Braskamin och reservströmsaggregat, www.nordic-trabygg.se
Solfångare och ackumulatortank med elpatron, www.solentek.se
Ventilation, www.rec-indovent.se
Växelriktare, www.solpanel.se

 Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar