Solen värmer

Solen som energikälla för villaägaren intresserar allt fler i takt med att intresset ökar både för klimatfrågor och plånboksfrågor. ”Gratis” varmvatten till huset, värme direkt i poolen, el till stugan i skogen – solens strålar går att använda till mycket.


<!– –>- Intresset stiger för solvärme även om man inte kan se en markant ökning i försäljningen av produkter ännu. Utom för bassängvärmesystem – där är det en radikal ökning i försäljningen, säger Lars Andrén på DrivKraft och ordförande i branschorganisationen Svensk Solenergi.

Som bassänguppvärmning har solen fått ett rejält genomslag. Enkla och billiga system som värmer upp badvattnet effektivt.

– Det finns nog inte något billigare sätt att värma en utomhuspool egentligen. Det är enkla typer av solfångare som ansluts till det befintliga systemet med cirkulationspump och som använder poolvattnet direkt som värmebärare.

Lars Andrén Foto: Magnus Selander.

Samma princip – olika system

Principerna är lika för alla solenergisystem men systemen skiljer sig åt. Dels mellan de som genererar el och de som omvandlar solinstrålningen till värme men även inom de systemen finns flera modeller. Mycket handlar om vad man har för befintligt system eller om man ska bygga nytt. I princip alla hus med vattenburna värmesystem kan tämligen enkelt integrera solvärme med befintligt system. Har man direktverkande el kan man värma tappvattnet med solvärme.

– Om du ändå ska byta system kan det vara intressant att titta på en överdimensionering och ta ut överskottsvärmen för att värma poolen men det är en investeringsfråga och det ställer andra krav på systemet än de enkla bassängvärmesystemen.

– Men man får ett större solvärmetillskott till huset vår och höst och poolen fungerar som en bra buffert under sommaren.

Gratis varmvatten borde väl locka alla husinnehavare, poolägare eller ej.

– Solenergin är intressant ur den aspekten att man inte har några kostnader för energibäraren och väldigt låga, för att inte säga försumbara, driftkostnader. Den el som genereras eller värme som tillförs sker i sin omvandling helt utan miljöpåverkan, vad kan vara bättre än detta?

– Solvärmen integreras i allt större utsträckning hos värmeföretagen. Idag kan villaägare köpa såväl värmepumpar som bränslepannor som har all solvärmeutrustning monterad från fabrik. Det här sänker investeringskostnaden för solvärmen och ökar därmed dess konkurrenskraft.

När du föreläser om solenergi, vad är de vanligaste frågorna från vanliga konsumenter?

– De vanligaste frågorna jag får är nog: Tillförlitlighet – funkar det? Vad kostar det? Hur ansluter jag solvärmen optimalt till min befintliga utrustning? Märkbart är att allt fler börjar intressera sig för tekniken och det märks också genom att försäljningen ökar.

El direkt från solen

Men varför bara värma huset med solen, varför inte ta ström direkt från solen också.

– Solel kostar mellan 3-5 kronor /kwh så det är klart att den enskilda villaägaren kanske har en berättigad fråga om det är värt att investera i det. Men som fritidshusägare där det inte finns ledningsdragen el är det ett väldigt intressant alternativ. Likaså bör man komma ihåg att man i princip binder priset för solelen i drygt 20 år genom garantitider och ur det tidsperspektivet får nog konkurrenskraften ses som intressant.

– Omvandlingen från sol till el direkt på plats är miljömässigt oslagbar.

För stugan kan man installera ett system med solcellspaneler och laddningsregulator kopplade till batterier. På så sätt säkras elförsörjningen även på kvällar och natten eller när det är mulet. I andra delar av världen finns det lösningar där solcellssystemet kopplas till det allmänna elnätet. Det innebär i princip att varje fastighetsägare blir sin egen elproducent där levererad el räknas av från köpt el.

I flera andra länder verkar byråkratin vara enklare rörande egen småskalig elproduktion. Här i Sverige verkar det mest vara förbehållet för stora företag eller stora sportanläggningar som Båstads tennisanläggning med hotell.

– Intresset för solel har ökat dramatiskt – nu diskuteras nya former av bidrag där anläggningsägaren ska kunna söka – men inget är klart ännu. Vi får se hur det slår men principiellt kan det öppna dörren för villaägare som egna elproducenter.

Tips om vidare läsning:

Solvärmeboken – Lars Andrén
ICA bokförlag
Konsumentbok, för villaägare, privatpersoner.

Solvärmeboken är en heltäckande bok om solfångare för både villaägare och rörinstallatörer. Boken ger en grundlig information om olika solfångarkonstruktioner och solvärmesystem för villor. Läsaren får tips om kombinationsmöjligheter samt olika systemkopplingar med ackumulatortank och andra energislag. Vidare ger boken värdefulla tips för att planera solvärmeinstallationen på bästa sätt och också räkna ut lönsamheten på investeringen. En praktisk lathund gör att läsaren snabbt kan söka svar på sina frågor.

Länktips:

Svenska solenergiföreningen är en branschorganisation som med drygt 50 professionella medlemsföretag och institutioner som representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.
https://www.svensksolenergi.se/

Bidrag:

Sedan 1 juni, 2000, finns det så kallade solvärmebidraget för installation av solvärmeanläggningar. Nytt för i år är att anläggningsägaren söker bidraget, vilket öppnar upp för helt nya målgrupper. En villaägare kan maximalt få 7 500 kronor i bidrag för ett småhus medan däremot andra objekt har en objektsgräns som ligger på 3 000 000 kr.

Solfångare för värme:

Solfångarna kan sorteras i två huvudtyper; plana eller vakuumrör. Där de första oftast är billigare och ofta bedöms vara mer estetiskt tilltalande är vakuumrör som är något dyrare men samtidigt har lite högre prestanda sett till den verksamma arean.

Solel:

Det finns idag flera framgångsrika projekt i Sverige. Bland andra försörjs IKEAs kontor i Älmhult till viss del med solel och tennisstadion i Båstad är den första idrottsarenan som blir självförsörjande på el under evenemangstid.
Källa: Soluppgång i Väst, https://www.soluppgangivast.se/

 

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar