10 svar om pellets

Pelletsuppvärmning blir allt vanligare och fördelarna är många. Men vad är pellets egentligen och vad krävs för att kunna övergå till en pelletsanläggning?


Intresset för pellets har ökat de senaste åren i takt med att priserna på olja och el gått upp till rekordhöga nivåer. Foto Susann Gson Engqvist

Vad är pellets?

Pellets är ett förnybart biobränsle som till största delen hämtas från våra svenska skogar. Pellets har formen av små sammanpressade stavar och består av sågspån, kutterspån eller flis.

Vilka är fördelarna med att använda pellets som uppvärmning?

Pellets är bättre för miljön än fossila bränslen som till exempel olja. Dessutom är det billigare än både olja och elvärme och i de flesta fall även mer ekonomiskt än bergvärme. Dock är pellets dyrare än ved men i gengäld är det torrare, ger mycket små utsläpp, och möjliggör automatiserad eldning.

Finns det några nackdelar med att använda pellets?

I regel behöver pelletsförrådet fyllas på ett par gånger per år och tillsyn och hantering av aska bör ske ungefär en gång i månaden. Man får även vara beredd på att avsätta ett förrådsutrymme på omkring 6-7 kubikmeter för pelletsen.

Vad bör jag tänka på innan jag bestämmer mig för att övergå till pelletsuppvärmning?

Ta reda på om du kan få pellets i den mängd du behöver. Avser bruket permanent användning bör du även kontrollera att det finns plats för ett tillräckligt stort förråd i anslutning till ditt hus (cirka 6-7 kubikmeter). Alternativet är att köpa pellets i småsäckar men det innebär en del bärande av säckar.

Hur ser det ut ekonomiskt om man jämför med andra uppvärmningsmetoder?

Pelletsuppvärmning är betydligt billigare än uppvärmning med olja eller elvärme och i de flesta fall även mer ekonomiskt än bergvärme. Installation av en pelletspanna ligger totalt mellan 60 000 och
80 000 kronor. Installation av en brännare i befintlig panna kostar omkring 20 000 kronor.

Hur lång tid tar det innan det börjar löna sig med pellets som uppvärmningsmetod?

Omkring två till sju år beroende på vilket uppvärmningssystem du har idag och storleken på ditt hus.

Kommer pelletsuppvärmning att beläggas med energiskatt?

I nuläget finns det inga tecken på att pellets ska beläggas med energiskatt. Men med tanke på att det gäller framtida riksdagsbeslut finns inga garantier. Politikernas ökade miljömedvetenhet talar dock emot risken för en framtida beskattning på pellets.

Får man bidrag om man installerar en pelletsanläggning?

Är ditt hus nybyggt kan du fram till 31 december 2006 få så kallad miljö-ROT, en reduktion av skatten med max 15 000 kronor. I årets budget föreslår regeringen även att det införs ett bidrag för hus som väljer att konvertera från direktverkande el till förnybar uppvärmning. Stödet ska ligga på 30 procent av godkänd kostnad.

Hur underhåller och sköter man sin pelletspanna?

Cirka en gång i månaden bör du rensa ut all aska och rengöra. Utöver det behöver du fylla på förrådet av pellets ett par gånger per år. Det sker antingen i större volymer med bulkbil eller genom att du köper pellets i småsäck på pall.

Vem kan elda med pellets?

Är du oljeeldare går det bra att ersätta din oljeeldning med pelletsanvändning. Värmer du upp ditt hus med direktverkande el kan en bra lösning vara att sätta in en pelletskamin i huset. Även vedeldning går att kombinera med pellets.

Mer information

www.konsumentverket.se

www.pelletsbranschen.se

www.pelletsindustrin.org

 

Söker du en hantverkare, klicka här!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar