ANNONS FRÅN OTOVO

Därför ska du satsa på solceller

Solenergi håller på att bli den billigaste energikällan vi har. Detta ser vi framför allt i USA och Kina där utvecklingen går framåt i en rasande fart. Allt fler väljer att lägga om till förnybar energi med solceller.


Solceller är en robust teknik som blir bättre och billigare för varje år och solpaneler producerar även bra i delar av världen med färre soltimmar om året. Med solceller får du egenproducerad grön el direkt i kontakten. 

Få upp solcellsanläggningen i tid för sommaren

Våren står för dörren och när du har beställt din solcellsanläggning är den installerad och klar inom fyra-åtta veckor. Det innebär att du kommer hinna börja producera förnybar el och ha solceller på plats i sommar om du slår till nu.

 

Med solceller får du egenproducerad grön el direkt i kontakten.

 

Producera grön el i flera decennium

Solcellstekniken blir ungefär en procent bättre för varje år som går. Det lönar sig att investera nu och planera för framtiden. Solcellstekniken är en stabil och varaktig teknik och solpanelerna håller hög kvalitet. En solcellsanläggning kan producera el i flera decennium.

Är det farligt att tillverka solceller?

I en artikel på Naturskyddsföreningens bloggplattform går man igenom olika typer av solceller. Det finns tunnfilmssolceller som inte kräver lika mycket energi och resurser i tillverkningsprocessen. Tunnfilmssolceller innehåller dock i många fall miljöfarligt material så som jordartsmetaller och tungmetaller.

En annan typ av solceller är kiselsolceller som kräver mer energi och resurser i tillverkningsprocessen. Dessa innehåller dock mindre miljöfarligt material än tunnfilmssolceller. I samma artikel hos Naturskyddsföreningen står dock att solceller är en viktig del i den globala lösningen för att man ska kunna ersätta de fossila bränslena med förnybara energikällor. I framtiden ser man även att solceller ska kunna tillverkas med mindre utsläpp och att stora delar av solpanelerna kan återvinnas.

Det gäller att vara på sin vakt och notera vilka material som används både när det gäller framställningen av kiselsolceller och tunnfilmssolceller. 

Mest lästa artiklar