Så sänker du din elräkning

Nu är elen billigast för de som bor i norr, där merparten av elen produceras och där det blir ett elöverskott. Dyrast el får de som bor i söder, där merparten av elen konsumeras och det oftare är brist på el. Läge att spara, alltså!


Illustration Svensk Energi

Den 1 november 2011 delade Svenska Kraftnät – som transporterar elen på stamnätet – in Sverige i fyra elområden. Elområdet längst norrut heter elområde Luleå, söder om detta kommer elområde Sundsvall följt av elområde Stockholm och elområde Malmö.

– Detta innebär fyra olika -priser för konsumenterna.
I övrigt är allt som förut, berättar Henrik Gåverud på Energimarknadsinspektionen.

Enligt Svenska Kraftnät kommer priset troligen att vara detsamma i alla fyra områdena under större delen av året. Det är när det är brist på el eller när överföringskapaciteten inte är tillräcklig som elpriset kan bli olika i de fyra elområdena. På längre sikt och i takt med att investeringar görs i elnät och elproduktion tror man dock att prisskillnaderna minskar.

– Det kan röra sig om totalt 25 öres skillnad ut till konsumenterna mellan områdena Luleå och Malmö. Men då är också skattedifferentieringen avseende elskatten inräknad och det har ju inget med den här reformen att göra, säger Henrik Gåverud.

Bakgrunden till indelningen är att länder inte längre ska få begränsa exporten för att lösa problem med överföringsbegränsningar i det egna elnätet. Det ska råda fri konkurrens inom Europa. Gränserna har därför satts där det ofta uppstår begränsningar i överföringen av el på stamnätet. Tanken är att gränserna ska lösa problem som kan uppstå vid dessa så kallade flaskhalsar och skapa bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på el i hela Sverige.

Läs mer om de nya elområdena på Svenska kraftnäts hemsida www.svk.se 

Tre steg till lägre elförbrukning

1. Välj elleverantör. Du kan själv påverka ditt elpris på flera sätt. Börja med att aktivt välja elleverantör om du inte redan gjort det – här finns pengar att tjäna med bara ett par knapptryckningar. Jämför priser på exempelvis elpriskollen.se för att se vilka priser som är bäst i just ditt område. Du skriver bara in ditt postnummer och din årsförbrukning.

2. Åtgärda värmeläckorna. Lokalisera dem med hjälp av en värmekamera som hittar de svaga punkterna – vare sig det handlar om dålig isolering eller kallras. Värmekameror finns att både köpa och hyra (sök på nätet!). Värmeläckor kan åtgärdas på många sätt. Du kan byta till energieffektivare fönster eller byta ut innerglaset mot energiglas om du har gamla, dragiga tvåglasfönster. Tilläggsisolera vinden. Byt också ut gamla fönster- och dörrlister, så slipper du både drag, kallras och kondens.

3. Minska din elkonsumtion. Störst effekt på elräkningen blir det förstås om du har möjlighet att byta ut direktelen som uppvärmningssystem. Eller komplettera med bras- eller pelletskamin. Men du kan också göra stor påverkan på din elkonsumtion genom flera små åtgärder: Stäng av dator, TV och så vidare helt och hållet – med strömbrytare – inte med fjärrkontrollen. Dra ut batteriladdare när de inte används. Byt ut husets alla lampor till lågenergilampor eller LED. Släck efter dig. Skaffa gärna timer och rörelsevakt, så lyser det inte i onödan. Sänk termostaten i sovrummen några grader. Ställ inga möbler framför elementen. Dra för gardiner eller persienner på natten – håller värmen inne. Vädra kort och intensivt. Stäng av elementet medan du vädrar.


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar