”Kan vi få ersättning för area-missen?”

Kan vi få ersättning för area-missen och vem ska vi reklamera till, undrade Vi i Villas läsare. Läs vår expert Magnus Bäckströms svar här.


Kan vi få ersättning för area-missen?

Vi har köpt en villa som enligt mäklare och säljare är på 149 kvm. I samband med en stor renovering tyckte vi att huset kändes mindre och gjorde en areamätning. Huset visade sig vara 132 kvm. Vad har vi för rättigheter som köpare av ett hus som är 11,5% mindre än det vi köpt? Är det mäklaren eller säljaren vi ska reklamera till?

Fredrik Kruus

Svar: Att uppgift om arean skiljer sig åt i en nyligen utförd uppmätning jämfört med vad som tidigare marknadsförts vid köpet kan ha olika förklaringar. En förklaring kan vara att en äldre mätmetod använts vid tidigare uppmätning.

En annan orsak kan vara att den ägare som låtit uppföra huset har angett fel area som grund till fastighetstaxeringen, som sedan inte har ifrågasatts eller kontrollerats. Huset kan också ha byggts om och marken förändrats, vilket kan påverka beräkning av area. 

Gör så här: Om den faktiska arean var betydelsefull för dig som köpare kunde en uppmätning ha utförts innan köpet blev bindande, för att undvika onödiga tvister. Vem du ska reklamera till beror på vem som lämnat den uppgift du anser är felaktig, mäklaren eller säljaren.

Mäklaren får dock inte sällan areauppgifter från säljaren och har bara skyldighet att kontrollera att de stämmer i de fall omständigheterna är sådana att uppgifterna framstår som osäkra. Ett råd är att reklamera till båda parter om du är osäker.

För att du ska ha rätt till ersättning måste arean inte bara vara felaktig utan dessutom måste uppgiften väsentligen ha påverkat köpeskillingen. En mindre avvikelse är troligen oväsentlig, men gränsdragningen kan vara svår. Anlita en värderingsman som kan hjälpa till med en sådan bedömning och avge ett utlåtande.

Magnus Bäckström

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar