Vindkraftverk hemma – vilka förutsättningar krävs?

Kan vindkraft vara en bra energikälla för huset? Vi ställde några frågor till vindkraftsexperten Sven Ruin om hur det fungerar att sätta upp ett litet vindkraftverk hemma.

vindkraftverk hemma

Energikrisen har fått intresset för förnybar energi att öka rejält, och nu vill många villaägare bli självförsörjande på el. Solceller har slagit igenom stort på den privata marknaden, men hur är det med vindkraft, kan ett litet vindkraftverk hemma också vara ett bra alternativ? Vi slog en signal till Sven Ruin, expert på småskalig vindkraft på Svensk vindkraftförening, för att få veta mer.

Varför hör vi inte talas lika mycket om vindkraft för hemmabruk, som solceller?

– Det beror framför allt på två saker. Det fanns fler svenska tillverkare av småskaliga vindkraftverk förut, men många har lagts ner eftersom kunderna blev mer intresserade av solceller, då de delvis kan finansieras med statligt stöd.
Dessutom kräver vindkraft ganska specifika förhållanden, för att kunna alstra mycket el, så det passar inte för så många. Att sätta upp ett vindkraftverk på taket ger vanligtvis väldigt lite effekt, och att bygga ett tillräckligt högt vindkraftverk är svårt i ett tätbebyggt villaområde. Detta bland annat eftersom regelverket säger att vindkraftverket inte får vara högre än att man kan lägga det ner på marken innanför sin tomtgräns, i alla riktningar, om man vill kunna slippa bygglov.

Vilka förutsättningar behövs det för att ha vindkraftverk hemma?

– Det bör finnas tillräckligt med vind. Vinden är ojämnt fördelad över landet och över året, och påverkas av hinder som träd och huskroppar. Därför passar små vindkraftverk bäst om man bor i öppna landskap, i åkerlandskap, på fjället eller vid havet. Medelvindhastigheten på höjden där vindturbinen sitter bör helst vara runt 5 m/s eller mer. En grov tumregel är att turbinen behöver komma upp 10 meter över hus och träd, för att fungera effektivt.

– Småskaliga vindkraftverk har hittills framförallt satts upp i gårdsmiljöer, och vid fritidshus som inte är kopplade till elnätet, ofta i kombination med solceller eftersom de kompletterar varandra bra. Det är enklare om man inte har grannhus eller andra som kan bli störda i närheten. Men jag ser möjligheter för fler att gemensamt investera i ett vindkraftverk på en lämplig plats, en bit bort från husen, även om det inte finns lämplig plats vid egna huset, till exempel i villaområden.

Hur tar man reda på om det blåser tillräckligt mycket där man bor?

– Du kan få en fingervisning om medelvindhastigheten där du bor genom att använda dig av karttjänsten Global Wind Atlas där du kan söka på ditt område. Det är dock viktigt att ställa in kartan på lägsta nivån, 10 meters höjd, om det tilltänkta vindkraftverket är ungefär så högt, eftersom vindstyrkan skiljer sig väldigt mycket mellan olika höjder. Kartan tar dock inte hänsyn till lokala hinder, så som hus.

Hur mycket el kan ett litet vindkraftverk hemma producera?

– Vid mitt kontor utanför Köping, där medelvindhastigheten är cirka 4 m/s, har vi ett litet vindkraftverk med 18 meters navhöjd som är bygglovsfritt. Här får vi ut 500-1000 kWh/år. Det kan verka väldigt lite, men kan passa exempelvis för fritidshus där elnät saknas eller för krisberedskap. Om elnätet inte fungerar kan ett sådant här litet vindkraftverk då försörja en med el tillsammans med batterier. Större vindkraftverk eller bättre vindläge kan producera mer el.

vindkraftverk hemma

Behövs det bygglov?

– Nej inte för ”miniverk”, det vill säga vindkraftverk som är max 20 meter höga, fristående, har en rotordiameter på högst 3 meter, och placeras längre ifrån tomtgränsen än deras höjd. Men du behöver göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd, som kan komma att begära in en hel del uppgifter. Därför är det klokt att stämma av med dem innan du köper ditt miniverk. För övriga vindkraftverk behövs det däremot bygglov.

Vad ska man tänka på när man väljer ett vindkraftverk?

– Tyvärr finns det mycket skräp och bedrägerier på marknaden, med företag som lovar saker som inte stämmer, så det är lämpligt att kolla upp ordentligt vad det är man köper. För det är viktigt att tänka på säkerheten, så inte olyckor inträffar. Det bästa är om man kan hitta ett vindkraftverk som har konsumentmärkning enligt IEC eller AWEA. Då finns det lättillgängliga resultat att granska från produkttester enligt standard. Finns det en tredjepartscertifiering, av exempelvis DNV, som visar att standard uppfylls är det också jättebra, men sällsynt. Minimikrav är annars att vindkraftverk ska vara CE-märkta vilket innebär att tillverkaren eller importören intygar att hälso- och säkerhetskrav uppfylls. Om vindkraftverket ska nätanslutas behöver man också kolla att nätbolagets krav uppfylls.

Hur mycket låter de?

– De låter olika mycket beroende på hur mycket det blåser. Vid runt 8 m/s brukar de höras som mest, blåser det mer än så maskeras ljudet från vindkraftverket vanligtvis av andra ljud. Tänk på att det är skillnad mellan ljudeffektnivån, som utstrålas från vindkraftverket, och ljudtrycksnivån som man hör på ett visst avstånd. Båda brukar anges i enheten dB(A) men står för olika saker. Ljudtrycksnivån från vindkraftverket får inte bli för hög hos din granne, vanligen är gränsen 40 dB(A).

Vad kostar det att sätta upp ett vindkraftverk hemma?

– Att sätta upp ett litet bygglovsfritt vindkraftverk kostar typiskt runt 50 000 kronor (inklusive turbinen, som i denna beräkning står för cirka halva kostnaden, torn/mast, fundament och kablar) om man räknar med att bygga fundamentet själv. Utöver det tillkommer kostnaden för elinstallationen. Om man vill kunna lagra elen behövs också batterier, och för det man ansöka om skatteavdrag på 50 procent för arbete och material.

Kan man sälja överskottselen?

– Ja, det kan man om vindkraftverket är nätanslutet, och man får göra avdrag på inkomstskatten för det.

Här berättar Sven Ruin mer om småskalig vindkraft!

Källa: Svensk Vindkraftförening

Läs mer om skattereglerna för elproduktion här. Mer information om småskalig vindkraft hittar du på Svensk Vindkraftförening och Energimyndigheten.

Läs ockå: Solceller på taket? Vanliga frågor och svar!


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar