Tvätta fasaden – Bekämpa naturen naturligt

När naturen, i form av mögel och alger, ger sig på ditt hus och börjar växa på din fasad, ska du försöka slå tillbaka på ett så miljövänligt vis som möjligt. Det går inte lika bra med selleri men faktiskt fungerar ett miljömärkt diskmedel oftast väl så bra som allehanda kemikalier.


Att en husfasad blir beväxt är inget nytt fenomen. Det vet den som kan sin bibel. I Tredje Moseboken förklarar Herren för Mose och Aron hur de ska göra om de drabbas av spetälska på människor, kläder eller hus. Vetenskapen var inte så utvecklad vid den här tiden varför alla oönskade fläckar benämndes som spetälska.

Den vars hus drabbades av spetälskemögel skulle gå till prästen. Denne lät då bära ut alla inventarier, synade fläckarna och stängde därefter huset i sju dagar. Efter en vecka var det åter dags för en prästerlig inspektion: ” … om han då finner att möglet på husväggarna har spritt sig, skall han låta riva loss de angripna stenarna och kasta dem på en oren plats utanför staden.”

Oeniga experter

Om problemet med att svenska hus beväxs med mögel–och blånadssvampar, alger och lavar har ökat är experterna inte eniga om.

De som hävdar att problemet förvärrats brukar föra fram två orsaker.

Den första är att våra husfärger blivit alltmer miljövänliga. Färgerna innehåller fortfarande bekämpningsmedel mot mögel- och algangrepp men dessa är inte längre, tack och lov, bly, kvicksilver och pentaklorfenol.

Den andra är att vi fått det allt varmare i Sverige samtidigt som årsnederbörden ökat.

Vi bör hålla i minnet att trots kylan i januari har det senaste decenniet varit det varmaste sedan man började mäta på mitten av 1800-talet. Sverige börjar alltså mer och mer få ett klimat som i Mellaneuropa där det inte är ovanligt att man tvättar sina hus vart annat år.

Typen av färg spelar mindre roll. Här har såväl staketspjälor målade med oljefärg (till vänster) som slamfärg (till höger) drabbats.

Läs mer: Så behåller du en fin fasad

Mikroklimat och luftföroreningar spelar roll

Förutom fasadfärgens beskaffenhet och det svenska klimatet spelar mikroklimatet där du bor en stor roll för hur din fasad klarar sig mot beväxning. Försäkringsbolaget Folksam, som har ständigt pågående tester om fasadfärger och angrepp på dessa, har exempelvis visat att det är mycket mer mögel– och algproblem i Stockholmstrakten än på den karga och blåsiga Västkusten.

Det som också spelar in är halten av luftföroreningar. Dels får mögel- och alger lättare fäste på en smutsig fasad, dels kan dessa mikroorganismer hämta näring ur föroreningarna.

Förutom näring behöver mikroorganismer fukt, värme och syre.

Som husägare är det främst fukten du kan hålla efter. Främst då genom att se till att regnvattnet leds bort från fasaden och att denna inte skuggas allför mycket av växtlighet och andra byggnationer.

Det finns inte några genvägar

När en fasad väl har angripits finns det inget annat att göra än att dra på sig regnstället, kliva i gummistövlarna och börja tvätta.

Den som vill göra detta på ett miljövänligt vis börjar med ett så skonsamt medel som möjligt. Glädjande nog har Folksam i sina tester visat att ett miljömärkt diskmedel fungerar väl så bra, både vad gäller avlägsnande av påväxt som skydd mot nya angrepp, som mer kemikaliebelastande medel. Dessutom hamnade kostnaden i Folksams test för det miljömärkta diskmedlet på 60 öre litern för färdigblandad vätska. Vilket ska jämföras med att testets dyraste kostade 196 kronor.

Om det likväl inte blir rent med diskmedel eller vanlig såpa kan du trappa upp sina ansträngningar genom att ta till en miljömärkt alg- och mögeltvätt. Den verksamma beståndsdelen i dessa medel är oftast kaliumkarbonat, även känd under det äldre namnet pottaska.

Biter inte pottaskan innebär steg tre i kampen mot mögel och alger att välja ett kraftigt klor- eller borbaserat rengöringsmedel. Att bedöma dessa ämnens skadliga inverkan på ens egen miljö, alltså trädgårdens växter och djur liksom på en själv, ens familj och vänner är svårt. Det finns ju exempelvis klorämnen i såväl vanligt drickvatten som i kemiska stridsmedel.

Bästa sättet tycker jag är att gå in på tillverkarens hemsida och läsa om riskerna för det specifika rengöringsmedlet. Hittar du då meningar som ”Risk för nedsatt fortplantningsförmåga”, ”Risk för fosterskador”, ”Etsar glas och aluminium”, ”Kan bleka” samt uppmaningen att använda andningsskydd, ögonskydd, skyddshandskar och skyddskläder, säger det sig självt att medel som dessa ska användas med måtta, med stor försiktighet och i sista hand.

Läs mer: Måla husfasaden

Beröm dig själv

I Tredje Moseboken anbefaller Herren efter det att huset befriats från spetälskemöglet en ritual där två fåglar, cederträ, karmosinröd ull och den blåblommiga växten isop ingår.

Vi behöver inte här gå in på vad Herren tycker vi ska göra med den ena fågeln och med dess blod men den andra ska ”flyga ut ur staden, ut i det fria. Så skall han bringa försoning åt huset, så att det blir rent.”

Det går lika bra att fira med en liten trädgårdsfest.

Gammalt och nytt, fint och fult, såväl ett kulturmärkt trähus från 1800-talet som ett nyare betongutrymme för soptunnan har blivit angripna.

Så tvättar du fasaden

  • Försök först med ett miljömärkt diskmedel eller såpa
  • Fungerar inte detta övergå till miljömärkt alg- och mögeltvätt
  • Använd i sista hand och med stor försiktighet fasadtvätt som är bor- eller klorbaserad
  • Tvätta alltid nerifrån och upp
  • Var ytterst försiktig om du tänker använda högtryckstvätten då det är lätt hänt att fukt letar sig in bakom panelen
  • Är huset målat med slamfärg, exempelvis Falu rödfärg, ska du inte tvätta över huvud taget utan torrborsta. Viktigt med ansiktsmask då inandade mögelsporer kan ge allergiska reaktioner.

Läs mer: Så får du finaste fasaden

Så söker du mer fakta om fasadtvätt

  • Försäkringsbolaget Folksam har fortlöpande tester av såväl medel att tvätta fasader med som fasadfärger. När det är dags att måla om spelar valet av färg stor roll för hur motståndskraftig fasaden blir mot kommande mögel– och algangrepp. Just nu pågår en tvåårig test av 46 fasadfärger. Den blir klar till hösten men redan nu har vissa av testets färger dömts ut som undermåliga. Gå in på Folksams hemsida, www.folksam.se, och skriv exempelvis ”fasad” i sökrutan uppe till höger.
  • På Sveriges Färgfabrikanters Förening hemsida kan du hitta användbar information om såväl fasadfärger som mögel- och algangrepp, www.sveff.se.
  • Vilka rengöringsmedel som är miljömärkta hittar du på Svanens och Naturskyddsföreningens hemsidor, www.svanen.nu respektive www.ntf.se.
  • För den som verkligen vill tvätta ditt hus miljövänligt och inte nöjer sig med såpa kan lära sig hur man tillverkar sin egen pottaska på hemsidan Skogen i skolan. Du behöver björkved, en eldstad, en kastrull, vatten och ett oändligt mått tålamod, www.skogeniskolan.se/ovningar/pdf/pottaska.pdf.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar