Lars Kilander

Villabarometern
huspris
Bygga nytt

Villabarometern

Hösten bjuder på en jämnare prisökning på villamarknaden. Fler hus blir svårsålda och det är ofta det geografiska läget som avgör om det blir affär…

Nya typer av mäklartjänster
mäklare
Bygga nytt

Nya typer av mäklartjänster

Internet har visat sig bidra till bättre service och ökad kvalitet på mäklartjänsterna. Nya aktörer erbjuder enklare och därmed billigare tjänster, men de flesta väljer…

Hur blir det 2007?
husnyckel
Bygga nytt

Hur blir det 2007?

Ökande framtidstro i kombination med ett fortsatt lågt utbud kan leda till fortsatt uppgång på fastighetsmarknaden under 2007.

Lågt utbud på villamarknaden
bostadsmarknaden
Bygga nytt

Lågt utbud på villamarknaden

Hittills har 2006 präglats av ett mycket lågt utbud på bostadsmarknaden. Detta innebär att priserna fortsätter uppåt, eftersom efterfrågan är stor och många för närvarande…

Mäklaren säljer mäklartjänster
köpa bostad
Bygga nytt

Mäklaren säljer mäklartjänster

En mycket vanlig missuppfattning är att en fastighetsmäklare säljer bostäder. Det mäklaren i praktiken gör, är att förmedla kontakt mellan köpare och säljare.

Villapriserna fortsätter uppåt under våren
Bygga nytt

Villapriserna fortsätter uppåt under våren

Utbudet av villor till salu var vid årsskiftet betydligt lägre än de senaste föregående åren. Antalet småhus till salu ökade under januari månad, men betydligt…

Lugnare marknad runt årsskiftet
ekonomi
Bygga nytt

Lugnare marknad runt årsskiftet

Signalerna om kommande räntehöjningar har varit starka från Riksbanken, trots detta fortsätter villapriserna att öka i snabb takt.

Förväntad kraftig prisuppgång
Bygga nytt

Förväntad kraftig prisuppgång

Förväntningarna på en prisuppgång under hösten till följd av Riksbankens räntesänkning i juni har infriats.

Prisuppgången fortsätter på villor
husmarknad
Bygga nytt

Prisuppgången fortsätter på villor

I årets fjärde villabarometer ger Mäklarsamfundets vd, Lars Kilander, sin syn på omvärlden och framtiden för villapriserna.

Tillfällig paus i villaprisökningen
sommarhus
Bygga nytt

Tillfällig paus i villaprisökningen

Utbudet har varit litet och priserna ganska stillastående. Men nu börjar vårsäsongen med ett större utbud och sannolikt stigande villapriser.